Bắc Giang ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022
Cập nhật: 11:07 | 20/01/2022

 

 

(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 270/KH-UBND ngày 19/1/2022 về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022.

Kế hoạch đặt mục tiêu chung nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác cải cách, kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin và kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC. Đồng thời, Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong đó, đề ra các mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt được trong năm 2022:

Bắc Giang, ban hành, kế hoạch, thực hiện, kiểm soát, thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, năm 2022

Bộ phận một cửa huyện Việt Yên. 

Triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tối  thiểu 50% đối với cấp tỉnh, 40% đối với cấp huyện, 35% đối với cấp xã.

100% TTHC khi ban hành được đánh giá tác động và được công bố, công khai và cập nhật kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử các cấp, các ngành.

Rà soát tối thiểu 10% TTHC để đưa ra phương án, sáng kiến đơn giản hóa theo hướng phân cấp, uỷ quyền giải quyết và cắt giảm yêu cầu, điều kiện phải tuân thủ.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm 100% TTHC  được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp, được giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Bảo đảm trên 98% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, trong đó có trên 40% trả trước hạn. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh đã 16 giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch thực hiện xong trước ngày 30/1/2022. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về nội dung, kết quả triển khai thực hiện.

TS

 

Thống nhất thẩm quyền và lồng ghép giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(BGĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 18/UBND-TN ngày 12/1/2021 về thẩm quyền và lồng ghép giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
Thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 148/UBND-NC ngày 12/1/2022 yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình.
 
TP Bắc Giang niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR Code
(BGĐT) - UBND TP Bắc Giang vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR Code tại bộ phận một cửa các cấp. Đây là cách làm sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. 
 
Bắc Giang: Triển khai ứng dụng zalo trong giải quyết thủ tục hành chính đến cấp xã
(BGĐT) - Phục vụ công tác cải cách hành chính, hiện Sở Thông tin và Truyền thông đang tập trung hướng dẫn các huyện, xã trên địa bàn tỉnh xây dựng và cài đặt ứng dụng zalo trong giải quyết thủ tục hành chính. Được biết, Bắc Giang là một trong số các tỉnh sớm triển khai ứng dụng này đến cấp xã. 
 


Bắc Giang, ban hành, kế hoạch, thực hiện, kiểm soát, thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, năm 2022
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất