Bộ Giao thông - Vận tải chấp thuận xây cầu vượt đường sắt tại TP Bắc Giang

Bộ Giao thông - Vận tải chấp thuận xây cầu vượt đường sắt tại TP Bắc Giang

Sau khi hoàn thành xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt sẽ thực hiện xóa bỏ đường ngang tạm tại Km 52 + 562 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Quảng cáo
Quảng cáo