Bắc Giang: Ưu tiên nguồn lực phát triển xã hội số

Bắc Giang: Ưu tiên nguồn lực phát triển xã hội số

(BGĐT) - Công tác chuyển đổi số (CĐS) được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Bắc Giang triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực chính quyền, kinh tế, xã hội. Hiện nay, người dân đã từng bước làm quen, hòa nhập và tích cực trải nghiệm các ứng dụng, dịch vụ trên môi trường số.  

Quảng cáo