Nâng cao cảnh giác, phản bác thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch
Cập nhật: 17:07 | 29/06/2021

 

 

(BGĐT) - Thời gian gần đây các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng gay gắt, quyết liệt, hòng làm suy giảm niềm tin, tạo ra những “khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Chúng tập trung triệt để sử dụng Internet, các trang mạng xã hội, blog để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Lực lượng vũ trang, Quân khu 1, cảnh giác, thông tin xấu, độc, thế lực thù địch

Lực lượng Pháo Phòng không Lữ đoàn 210 (Quân khu 1) luôn sẵn sàng chiến đấu cao bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Thủ đoạn của chúng là sử dụng thông tin thật giả lẫn lộn, bịa đặt, sử dụng mạng xã hội để tác động, chuyển hóa; sản xuất những video clip phản động, chống phá trực diện, cập nhật liên tục trên Youtube cắt ghép hình ảnh từ các cơ quan báo chí chính thống, lồng ghép nội dung xuyên tạc, bịa đặt để đánh lừa, kích động người xem, người đọc, gây phân tâm lớn trong xã hội.

Các thế lực phản động còn kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi và cực đoan trong các tôn giáo; phát tán nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam; kích động để đẩy mạnh cái gọi là “dân chủ, nhân quyền”, tạo bất ổn về an ninh chính trị; lợi dụng những diễn biến phức tạp trên biển Đông, quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc để chống phá. Thâm hiểm hơn, chúng lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của chính quyền một số nơi để xuyên tạc chống phá nhằm thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có địa bàn Quân khu 1.

Để đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, thời gian qua Thường vụ Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu và Ban chỉ đạo 35 các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động. Cụ thể hoá các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên vào nghị quyết của cấp uỷ, chi bộ và các kế hoạch, chương trình hoạt động của cơ quan, đơn vị. Không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; không dao động trước mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước bằng nhiều hình thức, phương pháp; kịp thời thông tin, vạch trần bản chất của các đạo lạ, các tổ chức bất hợp pháp như: Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời, Pháp Luân công… kịp thời cung cấp và định hướng thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức “hội”, “đoàn”, “nhóm”, “câu lạc bộ”, “nhân vật” chống phá liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, hoạt động của một số linh mục, đối tượng chống đối… để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, không để các thế lực phản động lợi dụng chống phá.

Ban chỉ đạo 35, cấp uỷ, chỉ huy các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 35 các địa phương trên địa bàn Quân khu nắm, trao đổi thông tin, định hướng kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường dân sinh tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đồng thời thông tin đầy đủ tình hình dịch bệnh Covid-19 để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn không hoài nghi trước những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch trên không gian mạng, kiên quyết đấu tranh vạch trần các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động diễn ra trên địa bàn.

Cùng đó, chỉ đạo các lực lượng không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh trên Internet, mạng xã hội. Tập trung lựa chọn những vấn đề chính trị, xã hội mang tính thời sự, tổ chức viết bài đăng tải trên các trang mạng xã hội để lan toả thông tin cho nhiều người. Chia sẻ các nguồn thông tin chính thống từ các đài, báo của T.Ư và các địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; chia sẻ, lan toả thông tin tích cực, bóc gỡ thông tin xấu độc; không để lộ, lọt thông tin bí mật quân sự.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức khi sử dụng mạng xã hội để mỗi người dân trở thành người có trách nhiệm khi tham gia sử dụng mạng xã hội: Trách nhiệm chia sẻ thông tin cá nhân lên trang của cá nhân mình; trách nhiệm chia sẻ lại thông tin của người khác; trách nhiệm phản bác lại thông tin xuyên tạc, bịa đặt gây hại cho cộng đồng trên môi trường mạng để mỗi người dân cùng chung tay với các cơ quan chức năng bảo đảm môi trường mạng lành mạnh, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; định hướng cho nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận biết và tiếp cận những nguồn thông tin chính thống, không để các thế lực thù địch tuyên truyền, phá hoại tư tưởng.

Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch cũng là để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội để các địa phương đẩy nhanh phát triển KT-XH.

 

Bài, ảnh: Khương Doãn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Kịp thời phản bác quan điểm sai trái
(BGĐT) - Thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở  Đảng bộ tỉnh Bắc Giang được chú trọng thực hiện. Các cấp ủy đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhất là trên không gian mạng.
 
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Phối hợp ngăn chặn thông tin xấu độc, nâng cao ý thức người dân
(BGĐT) - Hơn một tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang có mặt ở khắp các trận tuyến tham gia có hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương. Các anh không chỉ thực hiện bảo đảm hậu cần an toàn mà còn tham gia theo dõi, phát hiện thông tin không chính xác, tham mưu cho cơ quan chức năng xử lý và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng.
 
Truyền thống đoàn kết, nhân văn đập tan mọi luận điệu xuyên tạc
Tuần qua, các cơ quan báo chí tiếp tục có những bài viết vạch trần luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, thành công của cuộc bầu cử và công tác phòng, chống Covid-19. Qua đó đập tan mọi chiêu trò chống phá hòng vu khống, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta.
 
Lực lượng vũ trang, Quân khu 1, cảnh giác, thông tin xấu, độc, thế lực thù địch
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất