Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền (Lục Ngạn)
Cập nhật: 08:35 | 26/09/2022

 

 

(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền (Lục Ngạn) đến năm 2040 (tỷ lệ 1/5.000).

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới xã Phì Điền và một phần các xã Tân Hoa, Giáp Sơn, Tân Quang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp phần còn lại xã Giáp Sơn, xã Tân Hoa; phía Nam giáp xã Tân Quang, xã Đồng Cốc; phía Đông giáp phần còn lại của xã Tân Hoa và quốc lộ 279; phía Tây giáp xã Giáp Sơn.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.845 ha. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 12.000 người và đến năm 2040 khoảng 15.300 người. 

Đô thị Phì Điền có tính chất là trung tâm hành chính mới của huyện Lục Ngạn, khu vực phát triển đô thị sinh thái gắn với thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

UBND tỉnh Bắc Giang, phê duyệt, nhiệm vụ Quy hoạch, xây dựng đô thị, Phì Điền, huyện Lục Ngạn, năm 2040

Ảnh minh họa.

 

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phì Điền phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt; kế thừa, khớp nối các dự án, quy hoạch đã được UBND tỉnh và huyện phê duyệt nhưng có xét đến tính phù hợp với bối cảnh phát triển mới về kinh tế - xã hội của huyện và quy hoạch chung thị trấn tương lai cho giai đoạn đến năm 2040. 

Xem xét mối liên kết phát triển kinh tế - xã hội của khu vực lập quy hoạch với vùng phụ cận. Quy hoạch phải bố trí sử dụng đất các khu chức năng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ bền vững môi trường. Xem xét mối liên kết hạ tầng giữa khu vực xây dựng đô thị với khu dân cư khác trong vùng phụ cận.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 11, 12 thuộc Quy hoạch phân khu số 2 (TP Bắc Giang)
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 11, 12 thuộc Quy hoạch phân khu số 2, TP Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).
 
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Nam thị trấn Cao Thượng (Tân Yên)
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị (KĐT) phía Nam thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (nay là KĐT số 2 phía Nam, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên), tỷ lệ 1/500.
 
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).
 

Sơn Đông (t/h)

UBND tỉnh Bắc Giang, phê duyệt, nhiệm vụ Quy hoạch, xây dựng đô thị, Phì Điền, huyện Lục Ngạn, năm 2040
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất