Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lục Nam
Cập nhật: 15:29 | 06/12/2018

 

 

(BGĐT) – Thời gian qua, UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn tất hồ sơ thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện. Đến nay, thủ tục đã hoàn thành, UBND tỉnh đã ra Quyết định sáp nhập các đơn vị trên.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Lục Nam, gồm các phòng chuyên môn: Hành chính - tổng hợp, Văn hóa - Thể thao và Thông tin - Tuyên truyền.

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

Ảnh tư liệu.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao cấp xã, thị trấn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, nâng cao dân trí, và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện nhằm từng bước thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể thao nói riêng và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Được biết, đầu tháng 1-2019, căn cứ vào sự sắp xếp cán bộ quản lý phù hợp, UBND huyện sẽ công bố Quyết định sáp nhập các đơn vị kể trên của UBND tỉnh.

Duy Lập

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất