Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại các điểm giao dịch của Agribank Chi nhánh Bắc Giang II, địa chỉ số 45, đường Ngô Gia Tự, P.Trần phú, TP Bắc Giang và các chi nhánh loại II gồm: Chi nhánh Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế, Bố Hạ, thành phố Bắc Giang và 20 phòng Giao dịch trực thuộc để được giải đáp.
 
 
CHUYÊN TRANG HUYỆN, THÀNH PHỐ