Du lịch tâm linh -  thế mạnh của Bắc Giang

Du lịch tâm linh - thế mạnh của Bắc Giang

(BGĐT) - Bắc Giang vốn là vùng đất cổ của Nhà nước Đại Việt. Trên đất Bắc Giang ngày nay có hàng trăm di tích lịch sử tâm linh có giá trị, nếu được khai thác tốt sẽ là những điểm du lịch, tham quan đầy triển vọng.

Thể lệ Cuộc thi viết Du lịch Bắc Giang
Quảng cáo