UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị triển khai ứng dụng Bluezone để cảnh báo Covid-19

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị triển khai ứng dụng Bluezone để cảnh báo Covid-19

(BGĐT) - Để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng Bluezone nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh một cách nhanh chóng, chính xác.

Thể lệ Cuộc thi viết Du lịch Bắc Giang
Quảng cáo