Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản trong các đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
Cập nhật: 21:18 | 11/10/2018

 

 

Chiều 11-10, các Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã được ký tại Hà Nội.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Phạm Viết Thanh đã dự Lễ ký.

 

Nâng cao, hiệu quả, sử dụng, ngân sách, tài sản, đơn vị, Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đại diện 3 đơn vị tại Lễ ký kết. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Theo bản Quy chế, việc phối hợp giữa các cơ quan căn cứ vào Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Quy chế phối hợp nêu rõ, các cơ quan sẽ thông báo cho nhau về quyết định kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng đảng. 

Khi phát hiện tổ chức và cá nhân trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, có dấu hiệu vi phạm về công tác tài chính, chính sách pháp luật của nhà nước… các bên sẽ thông báo, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền. Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp được kiểm toán, thanh tra để chỉ đạo doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quyết định, kết luận kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Thông qua kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ xem xét ban hành chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước giao Vụ Tổng hợp; Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ giao Văn phòng Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối là những đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện các Quy chế này với Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo TTXVN

Nâng cao, hiệu quả, sử dụng, ngân sách, tài sản, đơn vị, Khối Doanh nghiệp Trung ương
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất