Khách hàng tài chính vi mô được vay tối đa 50 triệu đồng

Cập nhật: 20:27 | 16/06/2017

(BGĐT) - Theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô (TCVM) của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng TCVM không vượt quá 50 triệu đồng.

Khách hàng, tài chính, vi mô, tối đa, 50 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Về điều kiện cho vay, khách hàng TCVM phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật về dân sự; việc cho vay đối với khách hàng TCVM được bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm bắt buộc hoặc bảo lãnh của nhóm khách hàng TCVM; mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; mức cho vay tối đa đối với một khách hàng TCVM không vượt quá 50 triệu đồng Việt Nam.

Hoạt động huy động vốn của chương trình, dự án TCVM được thực hiện dưới các hình thức: Tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của khách hàng TCVM. Tổng mức tiền gửi tiết kiệm tự nguyện không vượt quá 30% tổng vốn được cấp của chương trình, dự án TCVM; vay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Hoạt động khác của chương trình, dự án TCVM bao gồm: Nhận ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân, chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ để cho vay đối với khách hàng TCVM, không vì mục tiêu lợi nhuận; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại; đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đối với khách hàng TCVM theo quy định của pháp luật; tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng TCVM các kiến thức liên quan đến sử dụng vốn vay, sản xuất, kinh doanh, đời sống, xã hội, môi trường và các kiến thức khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần của khách hàng TCVM.

PV


 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo: