Từ ngày 12-9, hướng dẫn mới về chữ ký điện tử có hiệu lực

Cập nhật: 19:20 | 11/09/2017

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN) có hiệu lực từ ngày 12-9-2017.

Ngày 12-9, hướng dẫn, chữ ký điện tử, hiệu lực
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính đã quy định chi tiết về chữ ký điện tử (CKĐT) như sau: CKĐT được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.

CKĐT được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện như: Dữ liệu tạo CKĐT chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng; dữ liệu tạo CKĐT chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký; mọi thay đổi đối với CKĐT và nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.

Tổng Giám đốc KBNN quy định chế độ trách nhiệm của cá nhân trong việc sử dụng và bảo quản CKĐT theo đúng các quy định của Chính phủ và của Bộ Tài chính. Tại Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10-1-2013, CKĐT được quy định: CKĐT là khóa bảo mật được xác định riêng cho từng cá nhân để chứng thực nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người lập và những người liên quan chịu trách nhiệm về tính an toàn và chính xác của chứng từ điện tử; CKĐT trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ giấy; các cá nhân được cấp CKĐT có trách nhiệm bảo đảm bí mật các thông tin về CKĐT của mình, chịu trách nhiệm về việc làm lộ CKĐT của mình...

Như vậy, nội dung về CKĐT được Bộ Tài chính quy định một cách rõ ràng và cụ thể hơn quy định hiện hành tại Thông tư 08/2013/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12-9-2017, áp dụng từ năm NSNN 2017 và thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10-1-2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS).

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Theo Hoàng Linh/Tin tức


 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo: