Chất vấn sâu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý tài nguyên
Cập nhật: 19:02 | 10/12/2019

 

 

(BGĐT) - Chiều 10-12, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Cải cách hành chính, quản lý tài nguyên là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng trách nhiệm công vụ

Mở đầu phiên chất vấn, ông Lê Văn Hoan, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế đề nghị ngành chức năng làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục một số vấn đề như: Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính công năm 2018, tỉnh Bắc Giang giảm 12 bậc so với 2017 (đứng thứ 25 toàn quốc), trong đó có một số nội dung đạt thấp như: Chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (xếp thứ 34/63); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (xếp thứ 42/63); tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của tỉnh (xếp thứ 59/63).

HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Bùi Văn Hải

Đại biểu Lê Văn Hoan chất vấn tại kỳ họp.

Trả lời chất vấn, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đối với việc tự chấm điểm qua các tiêu chí, tiêu chí thành phần, tỉnh Bắc Giang đạt 49,92/60 điểm (xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố). Tuy nhiên, điểm tự đánh giá qua điều tra xã hội học có nhiều phiếu đánh giá chưa đạt, không tương đồng với kết quả tự chấm qua các tiêu chí, tiêu chí thành phần. 

Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 8,60/12 điểm (mất 3,4 điểm); bị trừ điểm do điểm tự đánh giá qua điều tra xã hội học được 3,15/4,5 (mất 1,35 điểm); khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập lại bộ máy tổ chức một số cơ quan bị thừa cấp phó.

Điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chỉ đạt 1,5/4,5 điểm (mất 3 điểm), do bị trừ điểm ở các tiêu chí như: tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới; mức độ thu hút vốn đầu tư, tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp vào thu ngân sách của tỉnh đều giảm so với năm 2017. 

Về giải pháp khắc phục tình trạng này, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2165/UBND-NC ngày 24/6/2019 phân công rõ trách nhiệm đối với giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan có liên quan đến chỉ số cải cách hành chính và tiếp tục nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục rút ngắn 30% thời gian giải quyết đối với những TTHC có thời hạn giải quyết từ 15 ngày trở lên; niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử...

HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Bùi Văn Hải

Ông Vũ Mạnh Hùng, GIám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn về công tác cải cách hành chính.

 Bà Vũ Thị Thu Hiền, đại biểu HĐND tỉnh khu vực TP Bắc Giang chất vấn về thực trạng hiện nay có cán bộ nắm các quy định pháp luật còn hạn chế, thực thi công vụ để xảy ra sai phạm; đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm; thực hiện chế độ thông tin báo cáo không chính xác xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành làm ảnh hưởng đến chất lượng cải cách hành chính của tỉnh, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân và giải pháp thời gian tới.

Về nội dung này, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, từ tháng 7 năm 2019, đơn vị đã thành lập  2 tổ công tác, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính giờ làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đôn đốc UBND huyện, thành phố thành lập 22 tổ công tác thực hiện nội dung này. Tới đây, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tinh giản cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu trách nhiệm. Cùng đó,  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. 

HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Bùi Văn Hải

Bà Vũ Thị Thu Hiền chất vấn về trình độ hạn chế của một bộ phận đội ngũ cán bộ.

Trước những tồn tại trong công tác cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là vấn đề đã được cử tri quan tâm, phản ánh từ những kỳ họp trước. Đồng chí đề nghị ngành nội vụ cùng các ngành liên quan cần xem xét, đánh giá cụ thể, sát với thực trạng để có giải pháp căn cơ, khắc phục những hạn chế hiện nay. Về chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng chí mong muốn, cán bộ không chỉ trông chờ vào tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn mà phải tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm công vụ.

Quản lý tốt tài nguyên 

Tại phiên chất vấn, ông Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) nhận được nhiều câu hỏi của các đại biểu thuộc phạm vi ngành quản lý. Ông Nguyễn Văn Hùng tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Việt Yên  phản ánh: Hằng năm, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai luôn chiếm tỷ lệ cao (khoảng 80%). Tuy nhiên, số lượng đơn thư toàn tỉnh tồn đọng còn lớn, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân ở một số địa phương nhưng kết quả giải quyết vẫn chưa có chuyển biến rõ nét. 

HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Bùi Văn Hải

Ông Lưu Xuân Vượng trả lời chất vấn các nội dung về quản lý đất đai, khoáng sản.

Ông Lưu Xuân Vượng cho biết, nguyên nhân do một số huyện và thành phố chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tập trung xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh ở cơ sở; không ít đối tượng lợi dụng dân chủ xúi giục, kích động công dân khiếu kiện đông người, trái pháp luật gây khó khăn hơn trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Sở sẽ phối hợp với các huyện, thành phố tập trung cao giải quyết những tồn đọng, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân nhằm hạn chế khiếu kiện không đúng quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Chức, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên về trách nhiệm của Sở TNMT đối với việc báo chí phát hiện và phản ánh nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh ở cấp cơ sở, thậm chí ngay tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TNMT, ông Lưu Xuân Vượng cho rằng, để  hạn chế những sai phạm cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành TNMT trên địa bàn tỉnh. Sở sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Bùi Văn Hải

Đại biểu Nguyễn Văn Trường, tổ huyện Việt Yên chất vấn về công tác xử lý rác thải nông thôn.

Cùng đó, Giám đốc công an tỉnh trả lời chất vấn của các đại biểu về các nội dung, như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” còn nặng hình thức, hiệu quả không cao, tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy, pháo lậu; sử dụng ma túy ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện diễn biến phức tạp; bạo lực học đường, tội phạm trẻ em vị thành niên có chiều hướng ra tăng; một bộ phận người dân ngại tố giác tội phạm do lo sợ không bảo đảm an toàn. Sở Thông tin và Truyền thông trả lời về công tác xây dựng “chính quyền điện tử”, Sở Y tế trả lời về giải pháp khắc phục tình trạng một số dịch vụ như ăn uống, vệ sinh, trông giữ xe còn mất mỹ quan, lộn xộn, không đúng quy định tại các cơ sở y tế.

Ngày mai (11-12), HĐND tỉnh tiếp tục nội dung chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết và công tác thi đua khen thưởng.

Tiếp tục phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
(BGĐT) - Sáng nay (11-7), các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chất vấn tại hội trường với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị về những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; thông qua một số nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.
 
Chất vấn sâu về thẩm định dự án đầu tư
(BGĐT)-Chiều 10-7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Tại đây, những hạn chế về thẩm định dự án đầu tư được nhiều đại biểu đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết.
 
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Tiếp tục trả lời chất vấn những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm
Bước sang ngày cuối cùng của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 6-6, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan, tiếp tục trả lời chất vấn về việc quản lý nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, quản lý nguồn thu từ du lịch tâm linh và các di tích tham quan thắng cảnh...

Nhóm PV

HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Bùi Văn Hải
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất