Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Cập nhật: 09:19 | 30/07/2019

 

 

(BGĐT) - Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 11 - 7 - 2019 về việc thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) của tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019-2021. Theo Đề án, 40 ĐVHC cấp xã được sắp xếp để thành lập 19 ĐVHC cấp xã ở 9 huyện, cụ thể như sau: 

1. Huyện Hiệp Hòa: Nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng. Sau sắp xếp, huyện Hiệp Hòa có 25 ĐVHC cấp xã. 

2. Huyện Lạng Giang: Nhập xã Phi Mô vào thị trấn Vôi; nhập xã Tân Thịnh vào thị trấn Kép. Sau sắp xếp, huyện Lạng Giang có 21 ĐVHC cấp xã. 

3. Huyện Lục Nam: Nhập thị trấn Lục Nam và xã Tiên Hưng vào thị trấn Đồi Ngô. Sau sắp xếp, huyện Lục Nam có 25 ĐVHC cấp xã. 

4. Huyện Lục Ngạn: Nhập xã Nghĩa Hồ vào thị trấn Chũ. Sau sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 29 ĐVHC cấp xã. 

5. Huyện Sơn Động: Nhập xã Thạch Sơn với xã Phúc Thắng để thành lập xã Phúc Sơn; nhập xã Vĩnh Khương với xã An Lập để thành lập xã Vĩnh An; nhập xã Chiên Sơn với xã Quế Sơn để thành lập xã Đại Sơn; nhập xã An Châu vào thị trấn An Châu; nhập xã Tuấn Mậu với thị trấn Thanh Sơn để thành lập thị trấn Tây Yên Tử; nhập xã Bồng Am vào xã Tuấn Đạo. Sau sắp xếp, huyện Sơn Động có 17 ĐVHC cấp xã. 

6. Huyện Tân Yên: Nhập xã Nhã Nam vào thị trấn Nhã Nam; nhập xã Cao Thượng vào thị trấn Cao Thượng. Sau sắp xếp, huyện Tân Yên có 22 ĐVHC cấp xã. 

7. Huyện Yên Dũng: Nhập xã Tân An với thị trấn Tân Dân để thành lập thị trấn Tân An; nhập xã Thắng Cương và xã Nham Sơn vào thị trấn Neo để thành lập thị trấn Nham Biền. Sau sắp xếp, huyện Yên Dũng có 18 ĐVHC cấp xã. 

8. Huyện Yên Thế: Nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ; nhập xã Phồn Xương với thị trấn Cầu Gồ để thành lập thị trấn Phồn Xương. Sau sắp xếp, huyện Yên Thế có 19 ĐVHC cấp xã. 

9. Huyện Việt Yên: Nhập xã Bích Sơn vào thị trấn Bích Động; nhập xã Hoàng Ninh vào thị trấn Nếnh. Sau sắp xếp, huyện Việt Yên có 17 ĐVHC cấp xã.

HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Bắc Giang trình Chính phủ theo quy định.

HĐND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất