Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp
Cập nhật: 14:59 | 18/07/2019

 

 

 

Đại hội MTTQ, Trần Công Thắng, hiệp thương

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ đại biểu dự Đại hội.

(BGĐT) - Ngày 17 và 18-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Quất, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thân Văn Khoa, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Văn Núi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng dự đại hội có đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, tổ chức xã hội trong tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ và 272 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang nhân dân, các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh.

Đại hội MTTQ, Trần Công Thắng, hiệp thương

Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức liên minh chính trị trong vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Toàn tỉnh vận động nhân dân hiến hơn 152 ha đất, tháo dỡ 35,3 nghìn m2 tường rào để xây dựng đường giao thông và công trình phúc lợi; tham gia xây dựng 165 cánh đồng mẫu; duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 2,5 nghìn tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động được khoảng 168 tỷ đồng dành để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1,8 nghìn nhà đại đoàn kết cho người nghèo; tặng hơn 120 nghìn suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo...

Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, kiến nghị 740 vụ việc sai phạm, thu hồi cho nhà nước và nhân dân hơn 1,6 tỷ đồng, gần 8,5 nghìn m2 đất và nhiều vật liệu xây dựng.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được MTTQ phát động sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đại hội MTTQ, Trần Công Thắng, hiệp thương

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; lựa chọn vấn đề thực hiện giám sát, phản biện xã hội; chăm lo đời sống người lao động; bảo vệ môi trường.

Thống nhất đánh giá những kết quả đạt được, đại hội phân tích, chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và tổ chức thành viên ở một số địa phương chưa tốt; nội dung, hình thức triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua thiếu sáng tạo.

Vai trò giám sát của nhân dân, nhất là giám sát đối với cán bộ, đảng viên chưa phát huy hiệu quả. Việc huy động sự đóng góp của người Bắc Giang ở ngoài tỉnh còn hạn chế.

Đại hội MTTQ, Trần Công Thắng, hiệp thương

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội cũng xác định mục tiêu chung của MTTQ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: Nâng cao vai trò của MTTQ các cấp; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND cùng các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Giang đã quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ các cuộc vận động, các phong trào thi đua; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực".


Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội thống nhất 5 chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ mới gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội MTTQ, Trần Công Thắng, hiệp thương

MTTQ tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nổi bật là hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và tổ chức thành viên với những kiến nghị, phản ánh sát thực tế, liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp chủ động phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ thực hiện tốt hoạt động giám sát, tham gia phản biện, góp ý xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức.

Đồng thời đề nghị MTTQ tỉnh quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo tổ chức thành viên thực hiện thường xuyên, đồng bộ hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ thể, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch hằng năm; chú ý lựa chọn những vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị để giám sát, phản biện.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân. Tăng cường phối hợp với chính quyền, cơ quan nhà nước nhằm làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Chủ động xây dựng kế hoạch nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu đại biểu ứng cử.

Những năm tới đây, tỉnh Bắc Giang hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện và bứt phá trên các lĩnh vực KT-XH; đồng thời phát triển kinh tế với phát triển xã hội; tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập phải gắn liền với cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần đẩy mạnh phát động sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, các phong trào xã hội thật sinh động, đa dạng và thiết thực".


Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Trong không khí phấn khởi, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bùi Văn Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội. Các đồng chí nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu một số nội dung trọng tâm MTTQ các cấp trong tỉnh cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày thành lập Đảng; 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam; 60 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mọi thôn, bản đều sáng, xanh, sạch đẹp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của một địa phương hàng năm có trên 500 lễ hội truyền thống, vốn quý của 18 làng quan họ cổ và 700 di tích lịch sử Quốc gia và cấp tỉnh.

MTTQ các cấp thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung tuyên truyền phải đến với người dân, phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Phát huy lợi thế vị trí địa lý nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội, quan tâm hơn đến một số vấn đề cụ thể như: Mức sống của nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn thấp, số hộ nghèo còn cao; lao động, việc làm, chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị, khu công nghiệp, tạo ra áp lực lớn về phát triển hạ tầng, quản lý xã hội. Quan tâm phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo.

Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", các đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực, đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận.

Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII đã báo cáo kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; kết quả phiên họp Ủy ban lần thứ nhất và kết quả hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử ra 75 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; 8 đại biểu (7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Đại hội MTTQ, Trần Công Thắng, hiệp thương

Các đồng chí lãnh đạo T.Ư MTTQ Việt Nam và tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV đã thống nhất hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 8 vị và các chức danh lãnh đạo gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Các đồng chí: Trịnh Hữu Bàn, Giáp Ngọc Giang, Diêm Hồng Linh được cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Đại hội MTTQ, Trần Công Thắng, hiệp thương

Đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2019.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2019.

Nhóm PVVX

Ngọc Nhi

Đại hội MTTQ, Trần Công Thắng, hiệp thương
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất