Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Khắc phục biểu hiện chạy theo thành tích
Cập nhật: 12:46 | 23/11/2020

 

 

(BGĐT) - Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và tỉnh. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức T.Ư Đảng, ngày 8/11/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đảng viên và đánh giá chất lượng TCCSĐ.

Bắc Giang, xếp loại, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, chạy theo thành tích

Một buổi sinh hoạt ở Chi bộ tổ dân phố Phấn Lôi, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng).

Thực hiện hướng dẫn đó, năm 2019, kết quả xếp loại đối với TCCSĐ có 19,9% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 74,4% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5,7% hoàn thành nhiệm vụ; không có TCCSĐ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với đảng viên, có 11,9% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 76,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10,8% hoàn thành nhiệm vụ; 0,8% không hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn chung, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, việc đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ ở một số nơi còn biểu hiện chạy theo thành tích; tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao hơn quy định. Việc đánh giá chất lượng đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa đề cao tính chiến đấu, phê bình, tự phê bình; chưa gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; một số nơi chưa gắn hết khuyết điểm của tập thể vào khuyết điểm của cá nhân; số lượng đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm tư cách phải xử lý kỷ luật còn nhiều.

Để nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung. Cụ thể là thực hiện đúng quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên.

Đối với đảng bộ cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại báo cáo đảng ủy; đảng ủy họp, thảo luận, biểu quyết bằng phiếu mức xếp loại của đảng bộ và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Đối với chi bộ cơ sở: Chi ủy chi bộ cơ sở tự đánh giá, xếp loại báo cáo chi bộ; chi bộ họp biểu quyết bằng phiếu mức xếp loại chất lượng của chi bộ và báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện thẩm định kết quả đánh giá của các TCCSĐ, gửi xin ý kiến các cơ quan cấp huyện gồm: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể cấp huyện. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, bỏ phiếu quyết định xếp loại chất lượng các TCCSĐ trực thuộc.

Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên: Đối tượng là đảng viên (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng); đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng vẫn kiểm điểm nhưng không xếp loại. Nơi kiểm điểm: Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ sinh hoạt. Chi bộ có từ 30 đảng viên trở lên, có tổ đảng, có thể kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ; đảng viên được gợi ý kiểm điểm phải kiểm điểm trước chi bộ.

Nội dung kiểm điểm: Đảng viên làm bản kiểm điểm theo 5 nội dung: Về tư tưởng chính trị, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước; những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện căn cứ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm trước, ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, củng cố những mặt hạn chế, yếu kém của đảng bộ mình năm sau. Chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc rà soát, xác định rõ các mặt hạn chế, yếu kém để đề ra biện pháp khắc phục (kể cả TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn phải rà soát những lĩnh vực đạt kết quả chưa cao, chưa thật sự vững chắc để xây dựng kế hoạch củng cố, khắc phục). Phân công cấp ủy viên và các tổ công tác thẩm định kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém; thường xuyên theo dõi chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

 

Nguyễn Đăng Liệu
Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018: Chú trọng thực chất
(BGĐT) - Đến nay, việc kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên (TCĐ, ĐV) ở các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cơ bản hoàn thành. Với nhiều điểm mới, việc đánh giá, xếp loại được tiến hành kỹ lưỡng, bảo đảm  thực chất.
 
Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm
(BGĐT)- Từ đầu năm đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra đối với 114 tổ chức đảng, 284 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tăng 22 tổ chức đảng và 45 đảng viên so với cùng kỳ năm trước.
 
Tân Yên kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm: Giữ nghiêm kỷ luật Đảng
(BGĐT) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện Tân Yên (Bắc Giang) tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thông qua đó phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều sai phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên
(BGĐT) - Với đặc thù tổ chức đảng ở cơ sở nằm trong các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Đảng ủy Khối DN tỉnh Bắc Giang luôn tập trung lãnh đạo cơ sở đảng quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên, thúc đẩy DN phát triển.
 
Bắc Giang, xếp loại, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, chạy theo thành tích
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất