Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ chủ chốt
Cập nhật: 07:00 | 19/05/2018

 

(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Khơi dậy, tinh thần, trách nhiệm, nêu gương, cán bộ, chủ chốt

Huyện ủy Hiệp Hòa khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác.

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Thạch Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị này.

Đề nghị đồng chí cho biết các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 như thế nào?

Kế thừa kết quả và kinh nghiệm của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hiện nay được các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đón nhận, triển khai một cách chủ động với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Những việc khó, vấn đề bức xúc nổi cộm được lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết gắn với việc học tập và làm theo gương Bác. Cách làm này vừa tạo niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; vừa tạo động lực để các bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc cụ thể hóa các chuyên đề theo từng năm có tác động ra sao đến tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt?

Khơi dậy, tinh thần, trách nhiệm, nêu gương, cán bộ, chủ chốt

Đồng chí Thạch Văn Chung.

Chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chuyên đề có tính hệ thống, khoa học giúp cán bộ, đảng viên có kiến thức chung về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Đây là những vấn đề cụ thể, giúp chúng ta định hình việc học và làm theo Bác. Mỗi chuyên đề đều được hướng dẫn học tập, triển khai gắn với nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh theo từng năm. Do vậy, không chỉ tác động đến tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc mà còn là nhiệm vụ phải thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Trong hai năm qua, 100% đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đều tự giác xây dựng kế hoạch cá nhân và cam kết rèn luyện, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Kết quả đánh giá xếp loại hằng năm của các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là sự phản ánh chân thực tác động cũng như hiệu quả của việc thực hiện nội dung này.

Việc xây dựng điển hình được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tổ chức triển khai tương đối chủ động, linh hoạt việc học tập chuyên đề, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, cán bộ, đảng viên. Chẳng hạn đầu năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn ít nhất 1/3 số cấp trưởng trực thuộc cấp mình quản lý để xây dựng thành điển hình là người đứng đầu, bên cạnh việc xây dựng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là điển hình tiêu biểu. Cuối năm tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp phù hợp, khả thi để tiếp tục chỉ đạo thực hiện ở năm tiếp theo.

Đồng chí cho biết những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Cách làm hay, thiết thực nhất chính là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động chọn các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng thời gian cụ thể.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở như: Ô nhiễm môi trường; giao thông nông thôn; vấn đề thiếu lớp học, thiếu giáo viên mầm non; tranh chấp đất rừng... Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong từng năm, các chính sách an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Thực tế cho thấy ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đồng chí có thể nêu một vài tập thể, cá nhân tiêu biểu?

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, đã có hàng trăm điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dịp này, BTV Tỉnh ủy biểu dương khen thưởng 19 tập thể, 37 cá nhân tiêu biểu. Điển hình như Chi bộ thôn Lời, xã Cao Xá (Tân Yên) vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Kinh phí làm đường 1,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1,1 tỷ đồng. Hay như đồng chí Nông Văn Cậy, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Làng, Đảng bộ xã Dương Hưu (Sơn Động) ngoài làm tốt vai trò bí thư còn tự nguyện hiến hơn 1000m2 đất (trị giá khoảng 400 triệu đồng) để xây dựng lớp học ở khu lẻ Trường Tiểu học Dương Hưu…

Để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục thực hiện những nội dung gì, thưa đồng chí?

Bên cạnh những kết quả, thành tích thì vẫn còn những hạn chế như: Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa nghiêm, chưa thường xuyên; chưa nhận thức thật sự sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về nhiệm vụ học tập và làm theo Bác, dẫn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa rõ việc; chưa xác định rõ những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên...

Để khắc phục, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình giải pháp tổng thể trên cơ sở văn bản hướng dẫn của cấp trên, điều kiện thực tế của đơn vị mình. Trong đó, nhất thiết phải kiên trì, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện.

Tăng cường lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Phong (thực hiện)

Khơi dậy, tinh thần, trách nhiệm, nêu gương, cán bộ, chủ chốt
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC