Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam lần thứ XXII: Đoàn kết, đổi mới, phát triển toàn diện kinh tế-xã hội
Cập nhật: 07:20 | 10/08/2020

 

 

(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Nam (Bắc Giang) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và đạt những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để vùng đất sông Lục, núi Huyền phát triển toàn diện, bền vững.

17/17 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua đề ra 17 chỉ tiêu, đến nay đã thực hiện hoàn thành và vượt mức. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,75%, vượt 0,75%; cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Đáng quan tâm là môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, huyện đã thu hút 106 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 32,5 nghìn tỷ đồng, đến nay cơ bản các doanh nghiệp đã đầu tư toàn bộ diện tích 4 cụm công nghiệp. 

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lục Nam

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh và huyện Lục Nam trò chuyện với đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lục Nam, tháng 8/2019.

Quy mô sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế tăng nhanh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực tập trung, xuất hiện nhiều mô hình gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Hằng năm, thu ngân sách vượt kế hoạch, tổng thu trong 5 năm hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Huyện ủy Lục Nam đã chỉ đạo huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM). Toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn NTM, vượt 4 đơn vị so với chỉ tiêu đề ra; 8 thôn đạt NTM kiểu mẫu; 1 xã NTM nâng cao. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, trong đó đã hoàn thiện các tiêu chí để thị trấn Đồi Ngô đạt đô thị loại IV, xã Phương Sơn là đô thị loại V. 

Huyện đã triển khai xây dựng 967 công trình; cải tạo, nâng cấp, làm mới gần 700 km đường huyện, xã, trục thôn và liên thôn; cứng hóa kênh, mương. Các trường học sắp xếp hợp lý, xây dựng chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn nâng cao.

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lục Nam

Thị trấn Đồi Ngô được xây dựng trở thành đô thị loại IV. Ảnh: Đức Quang

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tỷ lệ toàn dân tham gia BHYT đạt 99,7% và tất cả các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiệm kỳ qua, hơn 19 nghìn lao động được tạo việc làm mới. 

Người nghèo được hỗ trợ, cải thiện điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,87%, vượt chỉ tiêu đại hội. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo sự ổn định cho phát triển KT-XH địa phương. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Năm 2019, huyện Lục Nam đứng thứ Nhất tỉnh về xếp loại chỉ số hài lòng của doanh nghiệp đối với chính quyền cấp huyện.

Đổi mới công tác xây dựng Đảng

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lục Nam

Kiểm tra hàng trước khi xuất khẩu tại Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LNG. Ảnh: Minh Ngọc

Để có những kết quả nổi bật trên, nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Lục Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM); nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. 

Công tác củng cố, kiện toàn xây dựng tổ chức đảng được cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo; rà soát, sắp xếp từ 65 tổ chức cơ sở đảng xuống còn 50 đơn vị; việc thực hiện các nguyên tắc trong Đảng được tăng cường, đề cao tính dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tập trung bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới. 

Bình quân mỗi năm, Đảng bộ kết nạp 231 đảng viên, vượt chỉ tiêu đại hội; tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên chiếm 75,44%. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, minh bạch, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát đã chủ động bám sát thực tiễn và yêu cầu trong xây dựng Đảng. Chú trọng kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Công tác dân vận và dân vận chính quyền tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 110-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, dân chủ được mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2024

Phát huy những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy sẽ chú trọng công tác xây dựng Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để Lục Nam phát triển toàn diện, vững chắc; phấn đấu đạt chuẩn NTM mới vào năm 2024.

Huyện Lục Nam đề ra 16 chỉ tiêu phát triển KT-XH, xây dựng Đảng đến năm 2025.

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất 16 đến 16,3%/năm, thu ngân sách tăng 15%/năm, giá trị sản xuất/1 ha đất nông nghiệp đạt 130 triệu đồng, 3 xã (Cẩm Lý, Bình Sơn, Khám Lạng) đạt đô thị loại V, 2 xã (Bảo Sơn, Nghĩa Phương) cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%...

Để hoàn thành mục tiêu này, huyện tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lục Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc quy hoạch và xây dựng hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào KCN Bắc Lũng - Yên Sơn, các cụm công nghiệp... làm tiền đề tạo đột phá mới về phát triển công nghiệp, là động lực dẫn dắt các ngành kinh tế phát triển. 

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, vùng chuyên canh tập trung. Huy động các nguồn lực xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên đầu tư giao thông tạo không gian mở cho phát triển kinh tế và các công trình hạ tầng đô thị. Chăm lo giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy những giá trị truyền thống. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phấn đấu mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản và có chất lượng. Tiếp tục xây dựng, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các cơ sở giáo dục, dạy nghề theo hướng chuẩn hóa, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 100% và tất cả trường học đạt chuẩn quốc gia.

Xây dựng Trung tâm OCOP huyện Lục Nam
(BGĐT) - UBND huyện Lục Nam vừa phối hợp với Công ty cổ phần Sinh học công nghệ cao Bắc Giang khởi công xây dựng công trình cải tạo trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Lục Nam (cũ), tại phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) thành Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của huyện.  
 
Lục Nam (Bắc Giang): 62 cán bộ được nhận bằng trung cấp lý luận chính trị – hành chính
(BGĐT)- Ngày 6/7, Huyện ủy Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung) khóa 14 (năm học 2018-2020). 
 
Lục Nam: Nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả
(BGĐT) - Lục Nam là một trong 4 huyện của tỉnh Bắc Giang có nhiều xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo “đòn bẩy” giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
 
Lục Nam: Ra quân hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường"
(BGĐT)- Ngày 19/6, tại khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức lễ ra quân “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020.
 
Lục Nam: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức
(BGĐT) - Trước thực trạng vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện nghiêm quy định về giờ làm việc, văn hóa công sở, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa có công văn yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
 
Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 sân golf tại huyện Việt Yên và Lục Nam (Bắc Giang)
(BGĐT)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án sân golf ở huyện Việt Yên và Lục Nam (Bắc Giang).
 

Thân Văn Dàn, Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy Lục Nam

Đại hội Đảng, Đảng bộ, chi bộ, Bắc Giang, Lục Nam
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất