Chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối DN tỉnh Bắc Giang lần thứ III
Đoàn kết, sáng tạo, cùng doanh nghiệp phát triển
Cập nhật: 07:35 | 29/07/2020

 

 

(BGĐT) - Nhìn lại chặng đường 5 năm lãnh đạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được thành tựu quan trọng, góp phần ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. 

“Cầu nối” DN với Nhà nước

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của BTV Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 triển khai trong bối cảnh tình hình KT-XH của đất nước, của tỉnh tiếp tục phát triển năng động về mọi mặt. 

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đại hội Đảng

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Hoàng Trung (bên phải) nắm bắt tình hình sản xuất tại Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG.

Thu hút đầu tư, cải cách hành chính có những chuyển biến lớn. Tuy nhiên, Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp; các DN chủ yếu nhỏ và vừa, quy mô, nguồn vốn, lao động, sức cạnh tranh chưa cao. Tổ chức cơ sở đảng đa dạng về loại hình, hoạt động phân tán; cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên biến động. Một số tổ chức đảng, nhất là trong DN ngoài khu vực Nhà nước hoạt động hạn chế.

Trong bối cảnh ấy, Đảng ủy Khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ. Nổi bật là tập trung cao thực hiện ba đồng hành cùng DN, đó là: Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD); xây dựng văn hóa DN và chăm lo việc làm, đời sống người lao động. 

BTV Đảng ủy Khối thành lập 4 cụm thi đua, hằng quý tổ chức giao ban, nắm bắt tình hình ở các DN, nghe ý kiến phản ánh từ cơ sở cũng như công tác xây dựng Đảng. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền và làm tốt vai trò “cầu nối” giữa DN với Nhà nước để giải quyết những khó khăn vướng mắc. Tiếp tục thực hiện phương châm cải cách hành chính theo hướng “Hai giảm, ba tăng”. 

Chỉ đạo các cấp ủy tại DN thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc DN lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh SXKD. Cùng đó, duy trì hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội DN, Hội Nông dân tỉnh...

Từ sự chỉ đạo tích cực, trách nhiệm, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là rất đáng mừng. Tổng doanh thu toàn khối ước đạt hơn 571 nghìn tỷ đồng, tăng 5,19 lần so với nhiệm kỳ trước; lợi nhuận hơn 4.875 tỷ đồng (bình quân tăng 14,9%/năm), nộp ngân sách ước đạt gần 7.408 tỷ đồng. Ngoài ra, giải quyết việc làm cho hơn 150 nghìn người, thu nhập tăng bình quân 7,7%/năm. Các DN trong Khối đóng góp 175 tỷ đồng ủng hộ chính sách an sinh xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Qua 5 năm, toàn Đảng bộ kết nạp 1.015 đảng viên; thành lập 7 cơ sở đảng, 36 chi bộ dưới cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Đoàn kết, đồng hành để phát triển

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đại hội Đảng

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Hoàng Trung (trái) dự lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Vietcombank Bắc Giang tổ chức tại Khu di tích TW Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh).

Với những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối DN tỉnh xây dựng phương châm hành động “Đoàn kết - sáng tạo - đồng hành - phát triển”. Theo đó, Đảng ủy Khối xác định: Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương giúp các DN khắc phục khó khăn, đẩy mạnh SXKD. Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả phong trào "Mỗi cấp ủy viên chỉ đạo xây dựng thực hiện một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu". Tiếp tục tuyên truyền giáo dục, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động về công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị. Coi trọng việc nghiên cứu, quán triệt các quan điểm lãnh đạo phát triển kinh tế; chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết bám sát tình hình cụ thể của từng DN.

Cùng đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng sâu sát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế, duy trì giao ban hằng quý giữa cấp ủy với các cụm trong Khối, từ đó nắm chắc tình hình hoạt động của DN để kịp thời chỉ đạo. Chú trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong DN.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đại hội Đảng

Trưng bày những bài tiêu biểu trong cuộc thi viết Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Đổi mới ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, thiết thực. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp với thực tiễn hoạt động của DN. Tập trung phát triển Đảng với đối tượng là những người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân làm việc trực tiếp, đoàn viên thanh niên. Chú trọng những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên, DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài. 

Tăng cường công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; mô hình “Vận động công nhân phấn đấu trở thành đảng viên”. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động SXKD giỏi; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa DN.

Chú trọng chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh
(BGĐT)- Chiều 16/7, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có buổi làm việc với BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh để duyệt dự thảo Báo cáo chính trị, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.
 
Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Bắc Giang lần thứ III
(BGĐT) - Ngày 30/5, Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) TP Bắc Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Mai Sơn dự và chỉ đạo Đại hội; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của TP và 145 đại biểu đại diện cho 360 đảng viên trong toàn đảng bộ.

 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đề ra 7 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020
(BGĐT)- Chiều 16-1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp
(BGĐT)- Sáng 1-8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập 1-8 (2009- 2019). Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang đăng bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 10 năm thành lập 1-8 (2009-2019)
(BGĐT)- Sáng 1-8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối 1-8 (2009 - 2019).
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện hơn 7.500 việc tốt của tập thể và cá nhân
(BGĐT)-Sáng 17-5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời quán triệt một số chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 

Nguyễn Hoàng Trung, 

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đại hội Đảng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất