Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXIV: Phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025
Cập nhật: 14:40 | 22/07/2020

 

 

 (BGĐT) - Sáng 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại hội trường trung tâm huyện.

Đến dự Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Quốc Cường; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủyĐỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Quất, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Về dự Đại hội có Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Ngọc Thanh; Anh hùng lao động Nguyễn Thị Song; một số đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Hiệp Hòa và 257 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Hiệp Hòa, đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Ngô Tiến Dũng

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phấn đấu xây dựng huyện Hiệp Hòa đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025”.

Báo cáo chính trị do Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa Ngô Tiến Dũng trình bày tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thi đua hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong đó có 10/14 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. 

Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 16,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn; kết cấu hạ tầng tiếp tục được ưu tiên đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, vượt 8 nghìn tỷ đồng so với mục tiêu đại hội. 

Hết năm 2019, toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 4 xã so với mục tiêu đại hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2020 ước đạt 58 triệu đồng/người/năm, cao hơn 22 triệu đồng/người/năm so với năm 2016, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. 

Hiệp Hòa, đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Ngô Tiến Dũng

Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa khóa XXIII Ngô Tiến Dũng trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đại hội đề ra một số mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. 

Tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ, đưa Hiệp Hòa trở thành huyện phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm động lực phát triển phía Tây của tỉnh.

Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nằm trong nhóm các huyện có thứ hạng cao trong tỉnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025.

Hiệp Hòa, đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Ngô Tiến Dũng

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ huyện đã có nhiều giải pháp sáng tạo nhằm đấu tranh, ngăn chặn suy thoái tư tưởng, đạo đức trong xã hội; MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới trong tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân  dân. Những kết quả đó có ý nghĩa quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế của địa phương chưa bền vững. Công tác quản lý, điều hành bộ máy hành chính ở một số nơi, một số lĩnh vực còn lỏng lẻo, nhất là quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản. Năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình an ninh trật tự có nơi còn diễn biến phức tạp, chưa được giải quyết dứt điểm.  

Bí thư Tỉnh ủy đồng tình, hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, đồng thời đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cho giai đoạn phát triển mới. 

Thời gian tới, huyện Hiệp Hòa tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đồng chí gợi ý và nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết cần tập trung công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch cho giai đoạn 10 năm tới, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng bộ huyện. 

Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH. Tăng cường củng cố toàn diện các mặt xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của chính quyền các cấp trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tích cực phát huy vai trò nòng cốt tập hợp nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế phát triển toàn diện cả về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, tiến bộ; nâng chất lượng giáo dục, tăng tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học; củng cố mạng lưới y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh năng động, thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Hiệp Hòa, đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Ngô Tiến Dũng

Các đại biểu dự Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, huyện Hiệp Hòa trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển hệ thống giao thông kết nối giữa huyện với các tỉnh lân cận, mở ra không gian phát triển công nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, huyện cần tập trung giải phóng mặt bằng thu hút các dự án đầu tư. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai, khoáng sản. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, tập trung lãnh đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp; chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tiếp xúc, đối thoại, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh.

Đồng chí đề nghị tại Đại hội, các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về năng lực, phẩm chất uy tín, trách nhiệm vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV. Sau Đại hội, BCH Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương triển khai xây dựng các chương trình hành động thực nghị quyết cụ thể, chi tiết trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt mọi khó khăn, thách thức, sớm trở thành huyện nông thôn mới, có nhiều bước phát triển mới trong lĩnh vực công nghiệp.

Chiều nay, Đại hội tiếp tục làm việc.

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển KT-XH huyện Hiệp Hòa nhanh, toàn diện, vững chắc
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hiệp Hòa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, giành nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH. 
 
Xây dựng huyện Hiệp Hòa thành trung tâm động lực phía Tây tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đô thị ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) có sự bứt phá mạnh mẽ; tạo đà vững chắc để huyện phát triển trong những năm tiếp theo, từng bước trở thành trung tâm động lực kinh tế phía Tây tỉnh Bắc Giang.
 
Xã Bắc Lý (Hiệp Hòa) chung sức về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Khi bắt tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) mới đạt 5 tiêu chí. Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Bắc Lý đã về đích sớm, trở thành điển hình của huyện.
 
Hiệp Hòa: Tuyên dương 330 giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi
(BGĐT) - Ngày 13/7, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tổ chức tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2019 - 2020.
 
Đại hội thi đua yêu nước huyện Hiệp Hòa: Khen thưởng 86 tập thể, 143 cá nhân xuất sắc
(BGĐT) - Ngày 1/7, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2020-2025. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; các xã, thị trấn.
 

Mai Toan

   
Hiệp Hòa, đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Ngô Tiến Dũng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất