Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội Đảng bộ cấp huyện
Cập nhật: 09:27 | 19/05/2020

 

 

(BGĐT) - Chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp huyện, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Giang đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo. Một trong những nội dung trọng tâm là việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện đại hội.

Hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 3

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 8/7/2019, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, đảng bộ 10 huyện, TP và 5 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, hướng dẫn để xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH và dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025.

Đại hội, Đảng bộ, Bắc Giang, văn kiện,

Bí thư Huyện ủy Yên Dũng  Phan Thế Tuấn chỉ đạo buổi rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Khảo sát ở Đảng bộ huyện Yên Dũng - đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, đồng chí Tạ Quang Khải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện cho biết: “Huyện đang tập trung cao, gấp rút hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội. Đến nay đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 3; báo cáo kiểm điểm của BCH lần 2. Riêng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm đã được UBND huyện dự thảo đúng tiến độ đề ra. Sau khi tổ chức lấy ý kiến tại đại hội cấp cơ sở, tiểu ban sẽ tiếp thu, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện, phấn đấu trình các dự thảo với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện vào cuối tháng này”. 

Tương tự, ở Đảng bộ huyện Tân Yên, nhờ chủ động bám sát đề cương và những định hướng của tỉnh, huyện đã thực hiện xong dự thảo báo cáo chính trị lần 3, dự thảo báo cáo kiểm điểm lần 2 và BTV Huyện ủy thông qua dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Qua tìm hiểu thực tế, nhìn chung đảng bộ các huyện, TP và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã có sự chủ động và quyết liệt trong công tác chuẩn bị văn kiện. 100% đơn vị phân công cụ thể, rõ người, rõ việc để bảo đảm tính chính xác, chặt chẽ trong từng bản dự thảo. 

Về cơ bản đến thời điểm này, các đảng bộ đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 3. Đối với đảng bộ huyện, TP, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 cũng từng bước được xây dựng và thông qua Thường vụ cấp ủy, bám sát theo tinh thần, nội dung và những định hướng lớn mà báo cáo chính trị đề cập.

Sát định hướng, thực tiễn

Tiếp cận với dự thảo văn kiện đảng bộ cấp huyện chuẩn bị, nhận thấy các địa phương, cơ sở đã theo sát đề cương và định hướng của tỉnh; dự thảo báo cáo, nhất là báo cáo chính trị xây dựng công phu, đánh giá toàn diện kết quả, thành tựu chủ yếu trên các lĩnh vực của nhiệm kỳ 2015-2020. Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; nhận định, dự báo được tình hình để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời điểm này, đảng bộ cấp huyện, TP đang dồn lực chỉ đạo hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cơ sở. Từ kết quả tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp ở đại hội cấp này, tiểu ban văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sẽ bổ sung, hoàn thiện văn kiện trình BTV, BCH đảng bộ thông qua trước khi BTV Tỉnh ủy duyệt.

Tại Đảng bộ huyện Lạng Giang, với 30 trang, dự thảo Báo cáo chính trị huyện xây dựng đã đưa ra nhiều số liệu cụ thể minh họa cho kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Điển hình là thành tựu trong xây dựng huyện nông thôn mới. Cùng đó đưa ra 16 chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện đến năm 2025. 

Nhiều đảng bộ đã có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn chủ đề cho đại hội, bảo đảm đủ các thành tố, trong đó xác định được mục tiêu phấn đấu cụ thể, gắn chặt chẽ với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đơn cử, chủ đề dự kiến của Đảng bộ huyện Yên Dũng là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục duy trì huyện Yên Dũng phát triển trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh”. 

Hay như huyện Việt Yên, ngoài các thành tố về công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện mạnh dạn đặt mục tiêu xây dựng huyện trở thành thị xã. Đồng chí Tạ Văn Hùng, Chánh Văn phòng Huyện ủy Việt Yên, thành viên Tiểu ban Văn kiện chia sẻ: “Mục tiêu này sát với định hướng phát triển chung của tỉnh và phù hợp với thực tế, tiềm năng của địa phương. Hiện nay huyện tập trung cao cho phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng đô thị”.

Sau một nhiệm kỳ đặt chỉ tiêu và đang từng bước về đích xây dựng huyện nông thôn mới, để bảo đảm tính kế thừa, trong chủ đề đại hội nhiệm kỳ này, Đảng bộ huyện Tân Yên lấy việc xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao làm mục tiêu trọng tâm, cụ thể của toàn Đảng bộ. Ở huyện Hiệp Hòa, ngoài nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ huyện nhấn mạnh tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phấn đấu xây dựng huyện đạt đô thị loại IV vào năm 2025.

Thời điểm này, đảng bộ cấp huyện, TP đang dồn lực chỉ đạo hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cơ sở. Từ kết quả tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp ở đại hội cấp này, tiểu ban văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sẽ bổ sung, hoàn thiện văn kiện trình BTV, BCH đảng bộ thông qua trước khi BTV Tỉnh ủy duyệt. Với tiến độ như hiện nay cùng sự tích cực, chủ động của các địa phương, đơn vị, tin rằng văn kiện đại hội cấp huyện sẽ được hoàn thiện bảo đảm chất lượng, góp phần tạo cơ sở để đại hội tổ chức thành công.

Làm việc tại Việt Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng chỉ đạo: Xây dựng phương án nhân sự đại hội bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ, tiêu chuẩn
(BGĐT) - Ngày 13/5, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Việt Yên về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Xã Cẩm Đàn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI
(BGĐT) - Ngày 12/5, Đảng bộ xã Cẩm Đàn (Sơn Động) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Sơn Động chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. 
 
Tư vấn, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX
(BGĐT)-Sáng 11/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội các nhà khoa học Bắc Giang tại Hà Nội tổ chức hội thảo tư vấn, góp ý “dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”. 
 
Hiệp Hòa: Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở xã Danh Thắng
(BGĐT) - Ngày 7-8/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Hiệp Hòa chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.
 
Đảng bộ xã Cương Sơn (Lục Nam) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT) - Trong hai ngày 7 và 8/5, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cương Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trong Đảng bộ huyện.
 
Đại hội điểm Đảng bộ phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang)
(BGĐT) - Ngày 8/5, Đảng bộ phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được BTV Thành ủy Bắc Giang chọn tổ chức đại hội điểm, trực tuyến với điểm cầu của thành phố và các phường xã trên địa bàn. 
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong tháng 6/2020
(BGĐT)-Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang phấn đấu hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong tháng 6.
 
Xã Tân Hưng (Lạng Giang) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT) - Ngày 7/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.
 
Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội điểm
(BGĐT)- Ngày 7/5, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2) tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Quân đoàn 2 lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đại tá Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn dự và chỉ đạo.
 

Quốc Trường 

Đại hội, Đảng bộ, Bắc Giang, văn kiện,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất