Bắc Giang: Gần 60 nghìn cán bộ chủ chốt các cấp học tập các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Cập nhật: 17:53 | 29/06/2018

 

(BGĐT) - Ngày 29-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết T.Ư7 (khóa XII) theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, TP. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì. Cùng dự có đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư và nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Tỉnh Bắc Giang, học tập, quán triệt, Nghị quyết TW7

Đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Tại Bắc Giang, dự tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn. Tỉnh Bắc Giang còn nối điểm cầu đến cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã. Tổng số có 58.489 cán bộ, đảng viên tham dự tại 242 điểm cầu (tỉnh, 10 huyện, thành phố, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và 230 xã, phường, thị trấn).

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Các Nghị quyết được BCH T.Ư thông qua tại Hội nghị T.Ư7 (khóa XII) là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Việc học tập, quán triệt không chỉ để các cán bộ hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn có thêm kiến thức để làm tốt việc quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới 

Trong một ngày, Hội nghị nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư giới thiệu Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giới thiệu Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. 

3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) được tập trung quán triệt, học tập là:

1. Nghị quyết số 26-NQ/TW: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ;

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW: Cải cách hành chính tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

3. Nghị quyết số 28 -NQ/TW: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị ngay sau hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy, các tổ chức đảng quán triệt sự chỉ đạo của Ban Bí thư, tiếp tục triển khai việc học tập Nghị quyết đến các cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo tuyên truyền để thống nhất và nâng cao nhận thức trong thực hiện Nghị quyết. Căn cứ tình hình thực tiễn của từng Đảng bộ để xây dựng chương trình hành động sát thực tế. 

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết T.Ư 4, 5 và 6 (khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền gắn với công tác đấu tranh, bảo vệ quan điểm của Đảng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập nghị quyết. Cấp ủy các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động sát thực tế; khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nghị quyết, đồng thời phê bình những đơn vị, cá nhân làm qua loa, chiếu lệ. 

Thông qua hội nghị, cán bộ chủ chốt các cấp nắm chắc về sự cần thiết phải ban hành các nghị quyết; thực trạng cán bộ và công tác cán bộ, vấn đề tiền lương và chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội; những nội dung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong từng nghị quyết. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, từ đó đề ra chương trình hành động sát hợp.

Sau hội nghị, các đại biểu viết bài thu hoạch, nêu nhận thức của bản thân về những vấn đề tâm huyết nhất trong các nghị quyết, đồng thời liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của mình, đề xuất các giải pháp có tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết ở cơ quan, địa phương, đơn vị công tác.

Thu Phong

Tỉnh Bắc Giang, học tập, quán triệt, Nghị quyết TW7
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất