Kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài
Cập nhật: 08:00 | 03/06/2023

 

 

(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 7/CT-UBND về tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang, Tăng cường, tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú

Tuyên truyền các quy định liên quan đến trách nhiệm của người nước ngoài, của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền các quy định liên quan đến trách nhiệm của người nước ngoài (NNN), của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh NNN nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam. 

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, công an xã, phường, thị trấn tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các hoạt động để tuyên truyền đến tất cả các thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư và mọi người dân (kể cả NNN đang cư trú, hoạt động tại địa phương) nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của NNN tại Việt Nam; chủ động phòng, chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến NNN, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng, tiếp tay cho NNN phạm tội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý đối với những vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của NNN, giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐ-TBXH phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật về cư trú, hoạt động của NNN trên địa bàn. 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh định kỳ, đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc tuyển và sử dụng lao động NNN tại doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. 

Định kỳ (hàng quý) trao đổi với Công an tỉnh về NNN được cấp giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để phối hợp theo dõi, quản lý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp lữ hành, khách du lịch NNN vào Việt Nam. 

Chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh kiểm tra, xử lý, thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế các doanh nghiệp cho NNN sử dụng tư cách pháp nhân để kinh doanh du lịch, sử dụng NNN làm hướng dẫn viên hoặc không có giấy phép lao động, bảo lãnh cho khách nước ngoài nhập cảnh du lịch nhưng “bỏ rơi”, không quản lý, thậm chí để khách có hoạt động vi phạm pháp luật nhưng không biết… 

Chủ trì, phối hợp với các sở, UBND các huyện, thành phố định kỳ, đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành doanh nghiệp lữ hành về việc khai thác, quản lý khách du lịch nước ngoài, sử dụng lao động NNN.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, yêu cầu các cơ sở giáo dục có NNN là giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh có biện pháp quản lý chặt chẽ, không sử dụng NNN vi phạm các quy định về cư trú hoặc có hoạt động vi phạm pháp luật khác mà cơ sở giáo dục và đào tạo không nắm được. 

Chủ trì công tác quản lý hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, tránh để các Trung tâm ngoại ngữ lợi dụng đưa NNN vào giảng dạy, tham gia các hoạt động giáo dục trái phép tại các cơ sở giáo dục công lập.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa phương. Chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc quyền quản lý phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan cư trú, hoạt động của NNN cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động NNN làm việc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc số lao động NNN cư trú và làm việc trên địa bàn. 

Kiểm tra đôn đốc lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý cư trú NNN, đặc biệt là công tác khai báo tạm trú cho NNN trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở cho NNN lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú qua Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh. Bố trí kinh phí, trang bị phương tiện, máy móc cho các lực lượng phục vụ công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN tại địa bàn.

Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là NNN và người lao động nước ngoài trong KCN về những quy định của pháp luật liên quan đến cư trú, hoạt động của NNN. 

Thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của các doanh nghiệp trong các KCN, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận đối với từng vị trí công việc cần sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp; thực hiện việc cấp, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận NNN không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở LĐ-TBXH kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật liên quan đến lao động NNN của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là NNN thuộc KCN.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, công an huyện, thành phố, UBND huyện, thành phố có KCN và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra khu lưu trú của doanh nghiệp trong KCN; kiểm tra các nội dung kê khai, khai báo và việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình NNN cư trú, hoạt động tại doanh nghiệp trong KCN.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình cư trú, hoạt động của NNN trong KCN; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm trao đổi với Công an tỉnh về NNN được cấp giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để phối hợp theo dõi, quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của NNN tại Việt Nam; đẩy mạnh công tác giám sát các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với NNN nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động tại địa phương.

Tăng cường thực hiện các quy định của Luật cư trú năm 2020
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1672/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện các quy định của Luật cư trú năm 2020 và Nghị định 104/NĐ-CP.
 
Bắc Giang: Siết chặt quản lý cư trú để phòng ngừa tội phạm
(BGĐT) - Nhiều đối tượng đã chọn nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn để làm nơi ẩn náu hoặc hoạt động phạm tội. Nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ở những nơi này, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.
 
Từ ngày 5/2/2023, thực hiện quy định mới về lệ phí đăng ký cư trú
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.
 
Bốn loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú
(BGĐT) - Công dân chỉ cần thẻ căn cước gắn chip, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân để chứng minh thông tin về cư trú. 
 
3 điều chỉnh về bảo hiểm y tế khi dùng giấy tờ chứng minh cư trú thay sổ hộ khẩu
Nghị định 104/2022/NĐ-CP vừa ban hành có hàng loạt sửa đổi thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, trong đó có 3 sự điều chỉnh về chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2023.
 
TS
Bắc Giang, Tăng cường, tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất