Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố
Cập nhật: 14:58 | 16/11/2023

 

 

BẮC GIANG - Ngày 16/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt là Liên hiệp hội) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến tham luận thực hiện đề tài cấp Bộ: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội cấp tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương".

bắc giang, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, hội thảo khoa học, tư vấn, phản biện

Các đại biểu dự hội thảo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên và đại diện một số sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Tại đây, các đại biểu phân tích, đánh giá thực trạng việc phối hợp trong thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tuyên truyền phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ thuật; tổ chức các hoạt động sáng tạo, giải thưởng, cuộc thi, hội thi. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phối hợp và một số vấn đề đặt ra cần quan tâm khắc phục... cũng được các đại biểu đề cập.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp của Liên hiệp hội tỉnh, thành phố với các sở, ban, ngành địa phương, các ý kiến đề xuất ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp hội với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy chế, quy định về tư vấn, phản biện và giám định xã hội, về tôn vinh trí thức; tổ chức cuộc thi, hội thi... Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Liên hiệp hội là cơ quan thường trực tổ chức và trách nhiệm phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, TP.

Tổ chức gặp mặt trí thức hằng năm; huy động đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ tích cực tham gia phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, áp dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Để có những hoạt động phối hợp cụ thể, hiệu quả hơn, nhất là hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Liên hiệp hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các trường đại học, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

bắc giang, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, hội thảo khoa học, tư vấn, phản biện

Đại biểu Liên hiệp hội tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận.

Các đại biểu cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Liên hiệp hội Việt Nam và UBND cấp tỉnh như: Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn khung bộ máy tổ chức; số lượng, tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí việc làm; thống nhất chế độ, chính sách cho người làm việc trong cơ quan chuyên trách Liên hiệp hội cấp tỉnh.

Liên hiệp hội Việt Nam mở rộng quan hệ, ký các chương trình hợp tác, phối hợp, biên bản ghi nhớ với các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức quốc tế; chủ trì, phối hợp với các hội ngành toàn quốc, Liên hiệp hội các địa phương trong tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học của trí thức; hội nghị thường niên về khoa học công nghệ.

Cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về việc giao cho Liên hiệp hội và các hội thành viên thực hiện cung cấp các dịch vụ công để từng bước tự chủ về kinh phí, góp phần giảm biên chế quản lý hành chính.

Đối với UBND tỉnh, bảo đảm điều kiện kinh phí hoạt động cho Liên hiệp hội cũng như các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 42 - CT/TW của Bộ Chính trị.

Quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện tăng cường sự phối hợp với Liên hiệp hội trong triển khai các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tôn vinh trí thức; tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thưởng.

Kết luận hội thảo, đồng chí Vũ Tấn Phú, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Bắc Giang tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham luận; đề nghị nhóm nghiên cứu Đề tài căn cứ kết quả hội thảo và ý kiến tham luận để hoàn thiện các chuyên đề nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền để báo cáo Liên hiệp hội Việt Nam.

Tin, ảnh: Trung Anh

 

Hội thảo khoa học xây dựng và phát triển đô thị xanh trên địa bàn huyện Lạng Giang
(BGĐT) – Ngày 31/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển đô thị xanh trên địa bàn huyện Lạng Giang”. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
 
Bắc Giang: Hội thảo khoa học cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
(BGĐT)- Ngày 19/7, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
 
Bắc Giang: Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật
(BGĐT) – Ngày 9/11, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” nhằm đánh giá 10 năm tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (2012-2022).
 
Bắc Giang: Hội thảo khoa học bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số
 (BGĐT) - Ngày 4/8, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.  
 
bắc giang, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, hội thảo khoa học, tư vấn, phản biện
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất