Xây dựng nông thôn mới: Bắc Giang duy trì tốp đầu khu vực
Cập nhật: 11:23 | 24/11/2023

 

 

 

Xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cao, Chương trình mục tiêu quốc gia, Bắc Giang, tốp đầu khu vực, kết quả toàn diện, tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc

Triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bắc Giang có thuận lợi là được Ban Bí thư chỉ đạo là một trong những địa phương làm điểm của cả nước. Những năm đầu thực hiện, dù gặp nhiều khó khăn, song với cách làm sáng tạo, nỗ lực và quyết tâm cao, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh đạt kết quả toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, duy trì trong tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc.

Xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cao, Chương trình mục tiêu quốc gia, Bắc Giang, tốp đầu khu vực, kết quả toàn diện, tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc

Thực hiện phòng trào thi đua xây dựng NTM, diện mạo nông thôn từng bước đổi thay.

Từ việc thống nhất nhận thức “Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, người dân là chủ thể”, chương trình xây dựng NTM của tỉnh Bắc Giang được các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc. Nhiều cơ chế, chính sách được tỉnh triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả, qua đó huy động được nguồn lực lớn trong nhân dân vào việc xây dựng NTM, tác động tích cực đến đời sống và diện mạo khu vực nông thôn. Khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, người dân đồng tình, hài lòng cao đối với kết quả xây dựng NTM. Đây cũng là nền tảng phát triển trong những giai đoạn tiếp theo.

Xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài nhưng rất hợp lòng dân, do người dân nông thôn là chủ thể. Bên cạnh cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh, mỗi huyện, thành phố đều chủ động ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, bố trí ngân sách hỗ trợ các xã xây dựng NTM giai đoạn 2021-2023. Trong đó, huyện Lục Nam hỗ trợ 2,5 tỷ đồng/xã NTM; từ 2 - 4,5 tỷ đồng/xã nâng cao. Huyện Lục Ngạn hỗ trợ 2,5 - 3,5 tỷ đồng/xã NTM; từ 1,6 - 2,5 tỷ đồng/xã nâng cao. Huyện Sơn Động hỗ trợ 2,5 tỷ đồng/xã NTM. Huyện Hiệp Hoà hỗ trợ 4-5 tỷ đồng/xã nâng cao...

Xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cao, Chương trình mục tiêu quốc gia, Bắc Giang, tốp đầu khu vực, kết quả toàn diện, tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc

Mô hình kinh tế vườn đồi, chăn nuôi ở xã Mỹ An (Lục Ngạn) cho hiệu quả kinh tế cao.

Ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Việt Yên cho biết: “Việt Yên là huyện đầu tiên của tỉnh về đích NTM (năm 2018). Đến nay, cả tỉnh có 5 xã NTM kiểu mẫu thì Việt Yên có 4 xã, gồm: Quảng Minh, Ninh Sơn, Tăng Tiến, Thượng Lan; trong đó Quảng Minh là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Ngoài ra, huyện có 10 xã NTM nâng cao và 63 thôn NTM kiểu mẫu. Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng, bức tranh nông thôn Việt Yên thay đổi rõ nét, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, an ninh trật tự được tăng cường, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết, bản sắc văn hóa truyền thống được phát huy”.

Công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM được tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm phát triển bền vững. Đến nay, 100% các xã đã hoàn thành xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng NTM; 7 huyện, thành phố được phê duyệt đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Theo ông Hà Minh Quý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là cuộc cách mạng trong thời kỳ đổi mới. Sau hơn 10 năm thực hiện, đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Chương trình có vai trò, ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển toàn diện về kinh tế - chính trị - xã hội khu vực nông thôn, tác động trực tiếp đến người dân.

Tại các xã NTM kiểu mẫu đang hình thành những miền quê đáng sống với sự đổi thay toàn diện. Từ cơ sở hạ tầng đến các thiết chế văn hóa, thể thao đều được đầu tư xây dựng khang trang, đường làng ngõ xóm, cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp; đời sống nhân dân được nâng cao...

Để xây dựng NTM, bên cạnh thực hiện tốt các quy định của T.Ư, tỉnh Bắc Giang ban hành nhiều cơ chế chính sách, chỉ tiêu, tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tiêu biểu như: Có cơ chế đặc thù, giao cho cộng đồng thực hiện các công trình có vốn đầu tư thấp; chính sách hỗ trợ xi măng cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn; cơ chế hỗ trợ mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, hoa trong nhà màng, nhà lưới; chính sách hỗ trợ hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ công trình vệ sinh trường lớp học; hỗ trợ sản xuất rau, thủy sản theo hướng VietGAP; triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...

Xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cao, Chương trình mục tiêu quốc gia, Bắc Giang, tốp đầu khu vực, kết quả toàn diện, tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc

Cơ sở vật chất trường học, đường giao thông được quan tâm đầu tư; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ở các xã NTM nâng lên.

Trên cơ sở tổng kết giai đoạn trước, từ năm 2021 đến nay, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí NTM bằng cách tiếp tục phát động phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng NTM”. Các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vào kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm và thống nhất nhận thức “Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, người dân là chủ thể”.

Theo ông Hà Minh Quý, nếu như trước đây, các địa phương chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình lớn của xã thì giai đoạn này chuyển sang thực hiện những nội dung trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân như: Cứng hóa đường giao thông thôn, xóm; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, thực hiện Chương trình OCOP; triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Bức tranh khu vực nông thôn thay đổi theo hướng toàn diện hơn.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã cứng hoá mới, cải tạo nâng cấp được hơn 1 nghìn km đường giao thông. Các huyện đạt kết quả cao là Lục Nam (176,1 km), Việt Yên (158,8 km), Tân Yên (126,5 km)… Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn toàn tỉnh đến nay đạt 80,91%. Công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất được đầu tư nâng cấp, cải tạo. Bắc Giang đã quản lý, duy tu, bảo dưỡng, khai thác và bảo đảm an toàn cho 1,3 nghìn công trình thủy lợi (gồm 274 hồ chứa, 203 đập dâng, 823 trạm bơm, 6.481 km kênh tưới, 1.443 km kênh tiêu), đáp ứng yêu cầu sản xuất theo kế hoạch, tiêu chủ động và cơ bản khắc phục tình trạng ngập úng.

Tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo ưu tiên triển khai các dự án đầu tư cải tạo hạ tầng lưới điện nông thôn, chú trọng đầu tư, nâng cấp, cải tạo nguồn, lưới điện hạ áp nông thôn nhằm tạo động lực để phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Hệ thống giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 96%, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 94,5%, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 21,06%. Cơ sở vật chất y tế được tăng cường, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho dân cư nông thôn từng bước nâng cao; mạng lưới y tế nông thôn xây dựng theo hướng chuẩn quốc gia; số giường bệnh/vạn dân đạt 31,8 giường, cao hơn bình quân cả nước (cả nước 30,5 giường).

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đặc biệt là ở cấp xã, thôn được quan tâm đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hệ thống chợ nông thôn được các địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp và cải tạo (gồm 131 chợ, 5 trung tâm thương mại, 5 siêu thị và 12 siêu thị mini). Chương trình OCOP phát triển mạnh mẽ, với 276 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, tạo động lực mới trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế nông thôn.

Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 171 công ty, hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại 100% xã; 2.199 điểm tập kết, trung chuyển rác thải tại các xã, thôn. Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 94,2%. 100% xã duy trì các khu thu gom, xử lý rác thải tập trung, vận hành tổng số 77 lò đốt công nghệ; tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý đạt 93,5%.

Đến nay, toàn tỉnh có 6/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 144/182 xã NTM; 44 xã NTM nâng cao; 5 xã NTM kiểu mẫu; 314 thôn NTM kiểu mẫu; bình quân đạt 17,1 tiêu chí/xã (tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2020).

Xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cao, Chương trình mục tiêu quốc gia, Bắc Giang, tốp đầu khu vực, kết quả toàn diện, tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc

Các xã NTM đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, thành công lớn nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh Bắc Giang là đã thay đổi nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và người dân; vai trò chủ thể của người dân được khẳng định, phát huy. Người dân chủ động tham gia đóng góp vật chất, ngày công để xây dựng công trình công cộng. Các địa phương đã phát huy tính chủ động, có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở...

Xuyên suốt quá trình xây dựng NTM, tỉnh Bắc Giang nhất quán tinh thần “Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Thời gian tới, Bắc Giang xác định triển khai Bộ tiêu chí xã NTM, nâng cao, kiểu mẫu theo hướng kế thừa và có bổ sung phù hợp với sự phát triển KT-XH của người dân nông thôn; xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào đời sống. Xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững theo các lĩnh vực nổi trội như huyện, xã NTM thông minh; huyện, xã NTM kiểu mẫu về du lịch, môi trường…

Đẩy mạnh phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”, thường xuyên tổ chức các hội thi tạo khí thế sôi nổi giữa các địa phương. Tập trung nâng cao các tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu; thôn NTM kiểu mẫu để hình thành những làng quê đáng sống. Cùng đó, tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp huy động, đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng NTM. Đẩy mạnh công tác vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp, tài trợ nguồn lực.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM theo hướng phát triển nền nông nghiệp sinh thái, bền vững, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, chuyển từ sản xuất theo sản lượng sang sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao. Thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP gắn với sản phẩm chủ lực, tiềm năng của tỉnh…Trong xây dựng NTM, tỉnh Bắc Giang xác định, Nhà nước đóng vai trò tổ chức, khuyến khích, hỗ trợ, mọi hoạt động phải dựa trên cơ sở nguyện vọng chính đáng, phát huy tinh thần dân chủ. Hướng đến mục tiêu cuối cùng là không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cao, Chương trình mục tiêu quốc gia, Bắc Giang, tốp đầu khu vực, kết quả toàn diện, tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc
Xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cao, Chương trình mục tiêu quốc gia, Bắc Giang, tốp đầu khu vực, kết quả toàn diện, tốp đầu khu vực miền núi phía Bắc
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất