Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Công đoàn Bắc Giang làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Cập nhật: 20:37 | 17/07/2023

 

 

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy! Những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, giai đoạn 2018-2023, sự quan tâm đó của Tỉnh ủy đối với hoạt động Công đoàn được thể hiện cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó có tổ chức công đoàn.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Điều đó thể hiện ở việc Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết… lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công đoàn. Có thể kể đến Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh về đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 100-NQ/TU ngày 19/4/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn và phong trào công nhân ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 26/8/2021 thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Cùng đó, tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh. Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức đối thoại với công nhân. Trong nhiệm kỳ, cả ba đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đều tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Định kỳ hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, trong đó có Liên đoàn Lao động tỉnh để kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được trong quý, đồng thời định hướng, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo; qua đó, Công đoàn tỉnh Bắc Giang ngày càng trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Đồng chí đánh giá như thế nào về sự lớn mạnh và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang không ngừng được củng cố, phát triển lớn mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Qua theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo, tôi thấy nổi lên những kết quả nổi bật như sau:

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Thứ nhất: Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu; chất lượng từng bước được nâng lên; dần thích nghi với những đòi hỏi của cơ chế thị trường, với những thành tựu, tiến bộ mới của khoa học - công nghệ. Đặc biệt, 6 chương trình trọng tâm và 22 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ XVII đề ra đều đạt và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao như công tác phát triển đoàn viên đạt 492,5%, thành lập công đoàn cơ sở đạt 477,5%...

Thứ hai: Các cấp công đoàn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và quyền làm chủ của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đến nay, trên 87% công đoàn cơ sở ở các đơn vị đã ký Thỏa ước lao động tập thể. Trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, công nhân, viên chức, người lao động đi đầu và thành công trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Thứ ba: Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh với nhiều hoạt động nổi bật mang đậm màu sắc của tổ chức công đoàn. Tiêu biểu như Chương trình “Tết sum vầy” đã tặng trên 280.000 suất quà, hỗ trợ 27.800 vé xe, 185 chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón tết với tổng số tiền 113 tỷ đồng. Chương trình “Gian hàng dành cho công nhân lao động” với các gian hàng tết, gian hàng 0 đồng. Chương trình “Hát cho công nhân nghe- nghe công nhân hát”; các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động”… đã góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Đặc biệt, hằng năm, công đoàn các cấp đã tích cực vận động quyên góp Quỹ Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 218 nhà ở cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền gần 6,7 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Có thể khẳng định, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh trong 05 năm qua đã có bước phát triển toàn diện, tích cực, qua đó góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn và đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Thưa đồng chí, đầu năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Bắc Giang là tâm dịch, phải đóng cửa nhiều khu, cụm công nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm của công nhân. Nhìn lại những ngày tháng đó, đồng chí đánh giá như nào về vai trò của công đoàn trong việc bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Đúng là trong gian khó, mới thấy hết bản lĩnh cán bộ; vai trò, vị trí của các tổ chức chính trị- xã hội… Nhìn lại những ngày tháng đó, trong bối cảnh phải tạm dừng hoạt động của nhiều khu, cụm công nghiệp; cách ly xã hội toàn huyện Việt Yên- nơi tập trung hàng trăm nghìn công nhân lao động, tổ chức công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Và đây cũng là điểm nhấn, điểm nổi bật đáng biểu dương trong hoạt động của công đoàn tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Bằng sự linh hoạt, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, công đoàn các cấp đã trở thành lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an toàn tính mạng, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho hàng chục nghìn công nhân tỉnh ngoài trong vùng phong tỏa. Một loạt tổ công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh như: Tổ cứu trợ khẩn cấp cho công nhân lao động, Tổ "Siêu thị 0 đồng", Tổ hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19... cùng với hàng chục “Siêu thị 0 đồng” trong các khu cách ly, phong tỏa đã thực sự trở thành “cứu cánh” đối với người lao động.

Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đó đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và sự linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng giúp Bắc Giang nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trở thành điểm sáng về thực hiện “mục tiêu kép” của cả nước.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trò chuyện với công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc.

Với chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của tỉnh, tổ chức Công đoàn cần làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng: Trong những năm tới, với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh "Phát triển toàn diện các ngành kinh tế, trong đó công nghiệp là động lực chủ yếu" và mục tiêu đến năm 2030 đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với 29 khu công nghiệp, 63 cụm công nghiệp; dự báo số lượng doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh sẽ tăng nhanh, dự kiến lên tới 1 triệu lao động. Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Công đoàn các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Thứ nhất, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao đoàn Lao động Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Quán triệt sâu sắc phương châm "Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn" hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, phát triển tổ chức công đoàn và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp bằng nhiều hình thức và sát với tình hình thực tế của từng loại hình doanh nghiệp, để người lao động hiểu rõ lợi ích khi tham gia công đoàn và chủ doanh nghiệp hiểu vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

Thứ hai, thường xuyên nắm tình hình và tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời tham mưu người đứng đầu các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với chủ doanh nghiệp và công nhân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, giải quyết mâu thuẫn giữa công nhân và chủ doanh nghiệp; qua đó vừa góp phần cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp, vừa tranh thủ tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp ủng hộ, tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn và công nhân tham gia tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Tân Yên.

Thứ ba, chủ động tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và động viên đoàn viên, công nhân, người lao động chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thứ tư, thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, bảo đảm có bản lĩnh và tâm huyết, có kiến thức pháp luật và chuyên môn, có kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng. Mỗi cán bộ công đoàn cần rèn luyện tư duy dám nghĩ, dám làm, tinh thần “dũng cảm, dám hy sinh quyền lợi của cá nhân mình vì lợi quyền công nhân lao động...”.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh.

Thứ năm, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" gắn với quá trình lao động, sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của công nhân, đồng thời, giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
Thu Hương
PV
Ngọc Nhi
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn, Bắc Giang, đoàn viên, người lao động, đoàn viên công đoàn
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất