Bắc Giang - Quyết tâm đi đầu về chuyển đổi số
Cập nhật: 19:44 | 13/09/2021

 

 

 

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số (CĐS), ngày 11/6/2021, Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 111-NQ/TU về CĐS giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết tập trung phát triển trên 3 lĩnh vực chính, đó là: Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng tài liệu chuyển đổi số cho lãnh đạo tỉnh. 

Mục tiêu của Nghị quyết là phát triển chính quyền số tổng thể, toàn diện; phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang có chỉ số đánh giá về CĐS thuộc nhóm 15 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, TP dẫn đầu cả nước về CĐS.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, đặc biệt là trên các thiết bị di động; trên 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 85% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc bí mật nhà nước). 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về KT-XH được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 100% cơ sở dữ liệu (CSDL) tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh được kết nối, chia sẻ mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển KT-XH.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc với Bộ TT&TT về CĐS.

Đến năm 2030, 100% người dân và doanh nghiệp (DN) sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt; 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Kinh tế số chiếm khoảng 35% GRDP của tỉnh; năng suất lao động hằng năm tăng trên 13,5%; có trên 1.500 DN số…

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Các đại biểu tham gia hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức”. Ảnh: Quốc Phương

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Các hội nghị về chuyển đổi số thường xuyên được tổ chức thu hút nhiều đại biểu tham góp ý kiến.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hệ thống thông tin FPT trao đổi kinh nghiệm CĐS. 

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Đại biểu tham dự hội thảo trao đổi những vấn đề quan tâm về CĐS.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc Phương

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

VNPT giới thiệu về giải pháp ứng dụng CNTT tại Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh khẳng định: “CĐS phải lấy người dân và DN là trung tâm. Mọi hoạt động của chính quyền phải hướng đến phục vụ người dân và DN. Vì thế trước mắt tập trung nguồn lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất, nhanh nhất, thuận tiện nhất cho người dân và DN”.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Cụ thể hóa Nghị quyết 111 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch CĐS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình CĐS; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình CĐS; phát triển chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh; kinh tế số và xã hội số.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, TP xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện; khi đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện CĐS phải bảo đảm hiệu quả, tính thống nhất và đồng bộ, tránh chồng chéo, manh mún.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng ký kết hợp tác chương trình phối hợp hành động CĐS.

Trong buổi làm việc với Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh thực hiện CĐS. Sự phối hợp giữa Bắc Giang và Bộ TT&TT giúp đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở có cái nhìn đầy đủ, sâu sắc, toàn diện, lộ trình rõ ràng hơn về CĐS. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, CĐS, kinh tế số và xã hội số. Đồng chí Dương Văn Thái nói: “CĐS là tất yếu khách quan, là quá trình không thể đảo ngược, cần thực hiện ngay nếu không muốn bị tụt hậu”.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Tại buổi làm việc, Bộ TT&TT và UBND tỉnh đã ký kết hợp tác chương trình phối hợp hành động CĐS với 9 nội dung, nhiệm vụ, gồm: Tư vấn, hỗ trợ xây dựng chính sách của tỉnh; triển khai bộ công cụ phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; kết nối và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; phát triển thương mại điện tử trên địa bàn; thúc đẩy ứng dụng giáo dục từ xa tại các vùng khó khăn; hỗ trợ CĐS cho các DN nhỏ và vừa; triển khai mô hình CĐS cấp xã; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ CĐS tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Đồng chí Mai Sơn và lãnh đạo Tập đoàn VNPT Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về viễn thông, CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, CĐS và xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hoàng Phương

Gợi mở cách làm cho Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, CĐS là thay đổi cách hoạt động của hệ thống. Bởi vậy, người đứng đầu tổ chức phải là người dẫn dắt quá trình chuyển đổi này. Người đứng đầu không dẫn dắt thì không thành công.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, công nghệ số, nền tảng số càng dùng nhiều thì càng thông minh vì dữ liệu nhiều lên. Người dùng quyết định sự phát triển công nghệ nhiều hơn là người sáng tạo ra công nghệ. Bởi vậy, nếu Bắc Giang đi đầu về ứng dụng công nghệ mới, đi đầu về sử dụng các nền tảng số mới thì Bắc Giang sẽ thông minh nhất, các công nghệ sẽ được hoàn thiện tại tỉnh thay vì tại nước sinh ra công nghệ gốc.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

CĐS, đô thị thông minh thì không có đại dự án, không nên bắt đầu bằng các đại dự án. Nên bắt đầu từ những dự án quy mô nhỏ và vừa nhưng giải quyết ngay những vấn đề của tỉnh và mang lại hiệu quả ngay, tạo niềm tin cho chính quyền và người dân để làm tiếp.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường). Ảnh: Quốc Phương

Để hiện thực hóa, đầu tháng 4/2021, UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) ký thoả thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, CĐS và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT thống nhất Chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2025 trên các lĩnh vực: Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT và phát triển đô thị thông minh; cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT; hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực viễn thông, CNTT; CĐS trong các ngành, lĩnh vực (giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao thông, tài nguyên môi trường, nội vụ...).

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Trước đó, Tập đoàn VNPT đã giới thiệu và chia sẻ giải pháp ứng dụng CNTT của VNPT hướng tới phát triển chính quyền số cho UBND tỉnh Bắc Giang (IOC, SOC).

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày công nghệ ứng dụng CĐS của Microsoft Việt Nam tại hội thảo chuyên đề "Chuyển đổi số trong giáo dục" do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang phối hợp với Microsoft Việt Nam tổ chức.

Đại diện Tập đoàn VNPT khẳng định sẽ luôn sẵn sàng tư vấn và triển khai các công nghệ mới nhất, thành tựu mới nhất trong viễn thông, CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, CĐS và xây dựng đô thị thông minh cho tỉnh; phối hợp với UBND tỉnh triển khai các hoạt động theo nội dung đã ký kết; triển khai các chính sách ưu đãi và cam kết sử dụng nguồn lực tốt nhất đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Nói về lộ trình và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung cao để đẩy mạnh CĐS, đồng chí Mai Sơn nêu rõ: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả CĐS trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tiên phong, đi đầu trong việc CĐS để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương, đơn vị mình. Đưa nội dung về CĐS vào sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ để tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị”.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Giang phục vụ hoạt động CĐS của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Phương

Theo đó, tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình CĐS của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình về CĐS. Xây dựng cơ chế phối hợp với Bộ TT&TT, các trường đại học, học viện, các DN đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chuyên trách CNTT hiện có; đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu ít nhất 20 người để thành lập Tổ chuyên gia của tỉnh làm nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về CĐS.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Phát triển hạ tầng số, các hệ thống nền tảng số. Xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng (App) trên thiết bị di động để người dân, DN khai thác, sử dụng tiện lợi trong giao dịch với chính quyền và tra cứu thông tin. Bảo đảm nguồn lực cho CĐS. Mỗi năm, tỉnh ưu tiên bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách thường xuyên của tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động, chương trình, đề án, dự án phục vụ xây dựng đô thị thông minh, về CĐS (trong đó bảo đảm 10% chi phí đầu tư cho an toàn, an ninh mạng).

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa

Lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp… được Bắc Giang ưu tiên CĐS.

Bắc Giang, Quyết tâm, đi đầu, chuyển đổi số, công nghệ số, số hóa
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất