Đi không dấu

Đi không dấu
(14:35 | 04/02/2024)

Đường hàn người thợ

Đường hàn người thợ
(20:36 | 30/09/2023)

Tình người sau lũ

Tình người sau lũ
(14:21 | 27/09/2023)

Trên hồ cá

Trên hồ cá
(16:02 | 30/09/2023)

Vầng sáng công nghiệp

Vầng sáng công nghiệp
(15:40 | 26/09/2023)

Mùa Vàng

Mùa Vàng
(16:12 | 30/09/2023)

Niềm vui tuổi già

Niềm vui tuổi già
(15:06 | 21/09/2023)

Khu công nghiệp Vân Trung

Khu công nghiệp Vân Trung
(07:58 | 15/09/2023)

Mùa ấm no

Mùa ấm no
(16:05 | 30/09/2023)

Tráng bánh đa

Tráng bánh đa
(14:38 | 14/09/2023)

Nét duyên Tắc Xình

Nét duyên Tắc Xình
(15:42 | 31/08/2023)

Cầu Á Lữ (TP Bắc Giang)

Cầu Á Lữ (TP Bắc Giang)
(08:30 | 31/08/2023)

Bắc Giang chào xuân

Bắc Giang chào xuân
(08:30 | 31/08/2023)

Tiêu đồ

Tiêu đồ
(11:01 | 30/08/2023)

Giữ lửa nghề thêu

Giữ lửa nghề thêu
(07:48 | 30/08/2023)

Hồ Làng Thương

Hồ Làng Thương
(07:48 | 30/08/2023)

Nút giao thông Đình Trám

Nút giao thông Đình Trám
(14:46 | 29/08/2023)

Cùng nhau học tiếng Tày

Cùng nhau học tiếng Tày
(14:43 | 29/08/2023)

Trở lại bầu trời

Trở lại bầu trời
(09:57 | 29/08/2023)