Khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021
Cập nhật: 09:49 | 22/11/2021

 

 

(BGĐT) - Với phương châm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bệnh thành tích, năm nay, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên bảo đảm liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương; gắn đánh giá, xếp loại cá nhân với kết quả của tập thể. 

4 mức xếp loại

Năm 2021, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức T.Ư. Theo đó, đối tượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là các chi, đảng bộ cơ sở; không đánh giá, xếp loại tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 6 tháng. 

tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Bắc Giang, chi bộ

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thanh Vân (Hiệp Hòa) làm việc với Chi ủy Chi bộ thôn Thanh Bình.

Ảnh: Quốc Trường

Nội dung đánh giá về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm. Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, trong đó cần kiểm điểm, đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình.

Trong quy trình đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đối với đảng bộ cơ sở, nơi có BTV đảng ủy tự đánh giá, xếp loại báo cáo đảng ủy; nơi không có BTV do bí thư, hoặc phó bí thư đảng ủy tự đánh giá, báo cáo đảng ủy; đảng ủy họp, thảo luận, biểu quyết bằng phiếu mức xếp loại chất lượng đảng bộ và báo cáo BTV cấp ủy cấp huyện. 

Với chi bộ cơ sở, chi ủy chi bộ cơ sở tự đánh giá, xếp loại báo cáo chi bộ; chi bộ họp, thảo luận, biểu quyết bằng phiếu mức xếp loại chất lượng chi bộ và báo cáo BTV cấp ủy cấp huyện. Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện thẩm định kết quả tự đánh giá của các TCCSĐ, gửi xin ý kiến của các cơ quan cấp huyện. BTV cấp ủy cấp huyện họp xem xét, bỏ phiếu quyết định xếp loại chất lượng các TCCSĐ trực thuộc vào 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV); Hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV); Hoàn thành nhiệm vụ (HTNV); Không hoàn thành nhiệm vụ (KHTNV).

Việc đạt mức HTXSNV phải có đủ tiêu chuẩn bao gồm: Có thành tích nổi bật, điểm mới sáng tạo để các tổ chức đảng khác học tập. Các tiêu chí về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh, chuyên môn đạt xuất sắc; các tiêu chí còn lại đạt tốt trở lên. 

Đảng bộ cơ sở có 100% tổ chức đảng trực thuộc xếp loại HTNV trở lên, trong đó có từ 80% xếp loại HTTNV trở lên. Chi bộ cơ sở có 100% đảng viên xếp loại HTNV trở lên, trong đó có từ 80% xếp loại HTTNV trở lên. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp xếp loại HTTNV trở lên.

Xếp loại KHTNV khi có một trong các trường hợp sau: Hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng- an ninh, chuyên môn; có từ 2 tổ chức trong các tổ chức: MTTQ, các đoàn thể cùng cấp xếp loại KHTNV; TCCSĐ bị xử lý kỷ luật; đảng bộ cơ sở có hơn 20% tổ chức đảng trực thuộc xếp loại KHTNV; chi bộ cơ sở có hơn 20% đảng viên xếp loại KHTNV.

Gắn kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể

Trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, nơi thực hiện nhiệm vụ này là chi bộ nơi sinh hoạt của đảng viên. Chi bộ có từ 30 đảng viên trở lên, có tổ đảng, có thể kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo với chi bộ; đảng viên có gợi ý kiểm điểm phải kiểm điểm trước chi bộ. 

Lưu ý, trường hợp miễn công tác và sinh hoạt nhưng có dấu hiệu vi phạm tư cách hoặc có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thì chi bộ phải tiến hành kiểm điểm. Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm đảng viên; đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng vẫn kiểm điểm tính từ ngày kết nạp nhưng không xếp loại chất lượng. 

Mỗi đảng viên làm bản kiểm điểm với 5 nội dung theo hướng dẫn; chú trọng kiểm điểm về kết quả tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Phải gắn kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, của cá nhân đối với hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Cũng như với tập thể, đảng viên xếp loại theo 4 mức: HTXSNV, HTTNV, HTNV và KHTNV. Đáp ứng yêu cầu HTXSNV, đảng viên phải thực sự tiêu biểu, thành tích nổi bật trong công tác; có sản phẩm cụ thể; các tiêu chí thực hiện nhiệm vụ được giao đều đạt xuất sắc, tiêu chí còn lại đạt tốt trở lên; đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải xếp loại cán bộ, công chức, viên chức HTXSNV.

Trường hợp đảng viên thuộc một trong những diện: Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại KHTNV hoặc đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm sẽ bị xếp loại KHTNV.

Thực hiện quy trình kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên, mỗi đảng viên làm một bản kiểm điểm, tự nhận mức chất lượng và kiểm điểm trong cuộc họp chi bộ hoặc tổ đảng. Chi ủy đề xuất mức xếp loại từng đảng viên báo cáo chi bộ. Chi bộ họp, thảo luận, bỏ phiếu đề xuất xếp loại và báo cáo đảng ủy cơ sở. Đảng ủy cơ sở xem xét, bỏ phiếu quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cơ sở, kết quả bỏ phiếu ở chi bộ là kết quả xếp loại.

Được biết, để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021 được thực hiện tốt, ngày 5/11/2021, Ban Tổ chức T.Ư ban hành công văn về nội dung này, trong đó yêu cầu công tác kiểm điểm phải bảo đảm yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thực sự nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị; tránh kiểm điểm qua loa, hình thức; khắc phục bằng được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, tạo chuyển biến thực sự rõ nét. 

Đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế yếu kém, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Nguyễn Đăng Liệu

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang nâng chất lượng đảng viên mới
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Qua đó khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, ngày càng nâng cao chất lượng đảng viên mới.
 
Trung ương ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW (ngày 1/11/2011).
 
Tân Yên: 167 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng
(BGĐT) - Ngày 31/8, Đảng ủy thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 14 đảng viên. Đồng chí Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên dự.
 
Đảng viên nêu gương học và làm theo Bác
(BGĐT) - Nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi việc làm là hành động thiết thực của nhiều cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Từ sự nêu gương đó đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ở cơ sở.
 
Phát triển đảng viên khu vực nông thôn: Chủ động bồi dưỡng nhân tố mới
(BGĐT) - Phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên ở khu vực nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có nhiều biện pháp để tạo nguồn kết nạp. 
 
Phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương
(BGĐT) - Chủ trương “đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình” được các cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thực hiện từ nhiều năm qua. Nhờ triển khai thực hiện bài bản, có nền nếp đã phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, góp phần tạo nhịp cầu nối Đảng với dân.
 
Phát huy vai trò cấp ủy, đảng viên trong phòng, chống dịch: Kinh nghiệm từ Yên Dũng
(BGĐT) - Cùng với cả tỉnh, đến thời điểm này, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động phát triển KT-XH đang dần được khôi phục, trở lại trạng thái bình thường mới. Việc phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả.
 
 


tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Bắc Giang, chi bộ
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất