Bắc Giang: Đổi mới, sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật: 18:58 | 11/06/2021

 

 

(BGĐT) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, với cách làm sáng tạo. Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bắc Giang, đổi mới, sáng tạo, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Chị Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân, Agribank Chi nhánh Bắc Giang II (đứng giữa) nhận giải Ba Cuộc thi tìm hiểu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; quê hương, đất nước đổi mới". Ảnh: Tư liệu

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị và các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổ chức nghiêm túc, chất lượng, đổi mới bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Công tác giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ được coi trọng.

Hằng năm, BTV Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch làm theo gắn với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những khâu đột phá để thực hiện. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đều ban hành kế hoạch, tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những vấn đề nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém. Đặc biệt, 100% tổ chức đảng trong Đảng bộ đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt đảng nhật, sinh hoạt chuyên đề hằng tháng, hằng quý.

Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, đánh giá được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hằng năm. Qua đó, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm hình thức, không hiệu quả.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xin đồng chí đánh giá những điểm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị?

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên và có những điểm mới, sáng tạo.

Trong đó, xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động thực hiện toàn khóa và hằng năm kịp thời, bảo đảm đúng định hướng, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo và thực hiện; tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp xã học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề hằng năm; đưa nội dung học tập vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể gắn việc làm theo với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy và từng cá nhân.

Tổ chức biên soạn, phát hành 90 nghìn cuốn Sổ tay về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm, phát cho đảng viên trong toàn Đảng bộ, sử dụng trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước đổi mới" thu hút trên 92 nghìn bài dự thi tham gia.

Bắc Giang, đổi mới, sáng tạo, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Các cá nhân tiêu biểu ở Đảng bộ huyện Lục Nam được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Đỗ Thành Nam

Các địa phương, đơn vị xây dựng được các điển hình tiên tiến trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào, cuộc vận động thiết thực.

Trong 5 năm qua, tỉnh đề nghị Trung ương khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân; cấp tỉnh đã khen thưởng 62 tập thể, 121 cá nhân tiêu biểu; cấp huyện và cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 1.703 tập thể và 4.343 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xin đồng chí cho biết một số bài học, kinh nghiệm rút ra là gì?

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện và gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Chú trọng phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Phát huy những kết quả đó, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Tiếp tục tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm hiệu quả.

Đổi mới công tác giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

 

Trong 5 năm, toàn Đảng bộ tỉnh đăng ký 156 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội (tỷ lệ hoàn thành đạt 95%); 100 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (tỷ lệ hoàn thành đạt 97%). Mỗi tập thể, cá nhân đăng ký lựa chọn từ 1 - 2 việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, có 24.067 việc của tập thể, 1.024.754 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác.

 

Theo đồng chí, để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh cần có những giải pháp chủ yếu như thế nào?

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, đóng vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả thực hiện thắng lợi việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng. Xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ các nội dung học tập, vừa gắn với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị vừa gắn với các phong trào thi đua của các đoàn thể, cuộc vận động khác…

Tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng với tăng cường công tác quản lý, giáo dục việc rèn luyện đạo đức, tác phong của các cấp lãnh đạo, tổ chức, chính quyền địa phương.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đỗ Thành Nam (thực hiện)

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhớ lời Bác dạy năm xưa
(BGĐT) - Được gặp Bác Hồ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao. Tuy Bác kính yêu đã đi xa nhưng những hình ảnh, lời nói của Người năm nào vẫn khắc sâu trong tim, trở thành lẽ sống đối với mỗi người dân Bắc Giang từng được gặp Bác.
 
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"". Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận:
 
Giáo dục thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sớm nhìn nhận ra và đánh giá rất cao vai trò của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. 
 


Bắc Giang, đổi mới, sáng tạo, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất