Kịp thời đánh giá, nhân rộng cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
Cập nhật: 19:16 | 28/06/2022

 

 

(BGĐT) - Chiều 28/6, tại Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc năm 2022. 

Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương, giao ban, tổ chức xây dựng Đảng

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đồng chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức T.Ư; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 13 tỉnh trong khu vực.

Đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Để thực hiện tốt khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm “then chốt của then chốt” trong công tác cán bộ, BTV Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành các Nghị quyết, Kết luận về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tập trung vào đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương, giao ban, tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BTV Tỉnh ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, gắn với bầu trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả, tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên đạt 91,8%, tăng 14,3% so với năm 2021, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đến nay, đã hoàn thành rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp (đã trình T.Ư phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý)... BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương, giao ban, tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Vụ Địa phương I, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 13/13 tỉnh trong khu vực tham mưu cho cấp ủy địa phương ban hành các kế hoạch thực hiện các Kết luận của Ban Chấp hành T.Ư và Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... 

Triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức các cơ quan Đảng; công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định. Trong đó các tỉnh Bắc Giang và Cao Bằng đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ ở tất cả các cấp, đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; triển khai các giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học và cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế. 

Triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng bảo đảm tiến độ. 

Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương, giao ban, tổ chức xây dựng Đảng

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy trong khu vực tập trung bám sát 10 nhiệm vụ tại Kết luận số 06-KL/BTCTW, ngày 20/01/2022 của Ban Tổ chức T.Ư để tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện.

Tiếp tục thực hiện tích cực, hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên của toàn ngành và của cơ quan tổ chức cấp ủy địa phương. Trong đó phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức T.Ư trong xây dựng và hoàn thiện Đề án trình Hội nghị T.Ư 6 (khoá XIII) “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. 

Cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Hoàn thành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 

Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương, giao ban, tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban Tổ chức các Tỉnh ủy trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị giao ban là cơ hội để Ban Tổ chức T.Ư lắng nghe kiến nghị của địa phương, đơn vị để rút kinh nghiệm và nâng cao hơn hiệu quả công việc.

Sau Đại hội XIII của Đảng có nhiều chủ trương, quy định, hướng dẫn mới của Đảng được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn. Có nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm... đòi hỏi các địa phương, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chung sức, đồng lòng, nâng cao ý chí, quyết tâm để những quy định, hướng dẫn của T.Ư thực sự đi vào cuộc sống.

Từ nay đến cuối năm nhiệm vụ rất lớn và nặng nề với 18 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng được ban hành. Vì vậy, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy trong khu vực cần có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt, khẩn trương để hoàn thành. Trong đó, tập trung cao độ để triển khai các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trọng tâm là Nghị quyết T.Ư 6, khóa XIII, nội dung về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư lưu ý, qua theo dõi, nắm bắt, nhiều tỉnh trong khu vực có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Chẳng hạn, tỉnh Bắc Giang với việc định kỳ một năm 2 lần Thường trực Tỉnh ủy giao ban, đối thoại với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã.

Tỉnh Điện Biên tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo sở, ngành. Tỉnh Hà Giang có 100% bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương... Những cách làm này cần được các tỉnh nghiên cứu, trao đổi, rút kinh nghiệm để chia sẻ, nhân rộng.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19 để khôi phục, phát triển KT-XH với nhiều chỉ tiêu đạt cao; là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành và được phê duyệt Quy hoạch tỉnh.

Tin, ảnh: Quốc Trường

Thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đạt trên 91% so với cùng kỳ
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20-6-2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.
 
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra hai dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX
(BGĐT) - Chiều 28/6, Ban Văn hóa - Xã hội (VHXH), HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra hai dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Hà Văn Bé, Trưởng Ban VHXH chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, trong đó cơ cấu gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên.
 
Đồng chí Dương Văn Thái chủ trì buổi thảo luận tại tổ về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
(BGĐT) - Sáng 25/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi thảo luận tổ số 11 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Giang, Khánh Hòa, Nghệ An.
 
Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương, giao ban, tổ chức xây dựng Đảng
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất