Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang đến năm 2030
Cập nhật: 14:33 | 20/03/2023

 

 

(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang đến năm 2030.

Cụ thể, đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 3.161,17 ha xuống còn 891,31 ha, đất phi nông nghiệp từ 3.463,35 ha lên 5.735,60 ha, đất chưa sử dụng từ 31,00 ha xuống còn 28,61 ha.

Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.269,86 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 41,14 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 35,97 ha.

Điều chỉnh, Quy hoạch, sử dụng đất, thành phố Bắc Giang, năm 2030

Ảnh minh họa.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất phi nông nghiệp là 2,39 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp quy định pháp luật đối với các nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh nêu trên. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở toàn bộ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thành phố bảo đảm nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Bắc Giang theo quy định.

UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bắc Giang. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố toàn bộ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, đồng thời tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện quản lý đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp xã. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam.
 
Bắc Giang: Thành lập Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm
(BGĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm, huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang với diện tích 50 ha.
 
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000).
 
Bắc Giang: Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng dự thảo Luật Đất đai
(BGĐT)- Ngày 15/3, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đồng chí: Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh đồng chủ trì.
 
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 3, thành phố Bắc Giang
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 3, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).
 

TS

Điều chỉnh, Quy hoạch, sử dụng đất, thành phố Bắc Giang, năm 2030
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất