Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030
Cập nhật: 10:45 | 20/03/2023

 

 

(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam.

Cụ thể, đối với diện tích, cơ cấu các loại đất, điều chỉnh đất nông nghiệp từ 52.320,96 ha xuống còn 47.320,72 ha, đất phi nông nghiệp từ 8.389,90 ha lên 13.434,78 ha, đất chưa sử dụng từ 152,21 ha xuống còn 107,57 ha.

Đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 5.110,29 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.093,43 ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 87,00 ha.

Điều chỉnh, Quy hoạch, sử dụng đất, huyện Lục Nam, năm 2030, phân bổ, người dân

Ảnh minh họa.

Đối với diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng, đất nông nghiệp là 1,12 ha, đất phi nông nghiệp là 43,52 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp quy định pháp luật đối với các nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh nêu trên; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở toàn bộ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện đảm bảo nguyên tắc kịp thời, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Lục Nam theo quy định.

UBND huyện Lục Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện toàn bộ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch đã được phê duyệt trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, đồng thời tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện quản lý đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp xã. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000).
 
Bắc Giang: Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng dự thảo Luật Đất đai
(BGĐT)- Ngày 15/3, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đồng chí: Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh đồng chủ trì.
 
Bắc Giang: Thành lập Cụm công nghiệp Thanh Sơn
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Sơn, huyện Sơn Động.
 

TS

Điều chỉnh, Quy hoạch, sử dụng đất, huyện Lục Nam, năm 2030, phân bổ, người dân
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất