Yên Thế: Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020
Cập nhật: 07:00 | 28/01/2020

 

 

(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thế (Bắc Giang) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Yên Thế đã xây dựng và ban hành 4 nghị quyết, 11 kế hoạch và 2 chương trình hành động. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hết năm 2019, huyện đã cơ bản hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu nổi bật.

Yên Thế, Phấn đấu hoàn thành toàn diện, các mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020,

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho cán bộ và nhân dân huyện Yên Thế (tháng 3-2019).

Năm 2019, tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện bình quân hằng năm đạt hơn 17,5%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Giá trị sản xuất bình quân mỗi ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 78 triệu đồng/ha. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình trồng chè, nhãn muộn, thanh long, dưa chuột cho giá trị kinh tế cao. Một số trang trại chăn nuôi gà đồi, dê núi, bò, trâu, nuôi ong, thỏ cho thu nhập hàng tỷ đồng. Kinh tế rừng phát triển mạnh mẽ, tạo nguồn thu cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi. Đồng thời, giữ vững độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt hơn 40%.

Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm sau cao hơn năm trước, năm 2019 đạt hơn 132 tỷ đồng; năm 2020 phấn đấu đạt hơn 170 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội. Đặc biệt, từ năm 2017 đến năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cứng hóa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn, toàn huyện đã bê tông hóa gần 500 km đường giao thông nông thôn, chiếm hơn 10% tổng số km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được cứng hóa theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn vượt mục tiêu Đề án phát triển giao thông nông thôn huyện Yên Thế giai đoạn 20172020 đã đề ra.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và đạt kết quả tích cực. Hết năm 2019, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu năm 2020 có thêm ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Các mục tiêu, chỉ tiêu về tạo việc làm mới hằng năm cho lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ thôn, bản, khu phố văn hóa; cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ giảm hộ nghèo hằng năm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều vượt kế hoạch. Bình quân hằng năm, Đảng bộ huyện kết nạp hơn 150 đảng viên, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng nâng lên. Năm 2020, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 75 năm Ngày Quốc khánh, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp mới khoảng 170 đảng viên lớp đảng viên Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2015 - 2019, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 90%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 85%.

Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Đảng bộ huyện rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thường xuyên, quyết tâm liên tục, chủ động, tích cực, tự giác thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện đã xác định.

Thứ hai, cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải luôn sâu sát cơ sở để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền.

Thứ ba, chủ động phát huy nội lực kết hợp hiệu quả với các nguồn ngoại lực để đưa huyện phát triển toàn diện, vững chắc.

Thứ tư, trên cơ sở mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ, hằng năm phải xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương và quyết tâm trong tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Thứ năm, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo đúng quy định.

Ghi nhận thành tích đã đạt được, từ năm 2015 đến nay, Yên Thế đã 3 lần được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Năm 2019, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu tổng quát là: “Tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 20202025.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện, đồng bộ các ngành, lĩnh vực; gắn chặt giữa phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu gương của người đứng đầu trong thực thi công vụ; chủ động, tích cực phát huy hiệu quả nội lực kết hợp với ngoại lực để huyện phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông mới, có tính quyết định huyết mạch đến sự phát triển của huyện trong tương lai... Chú trọng phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, văn minh, hạ tầng du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đồng bộ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành toàn diện tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra...”.

Từ mục tiêu tổng quát đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để thực hiện nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu và các chỉ tiêu đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Yên Thế mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương... trong tỉnh, giúp Yên Thế phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc.

Yên Thế: Đóng điện 9 trạm biến áp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
(BGĐT)- Ngày 18 và 19- 1, Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công nghiệp và dân dụng tỉnh Bắc Giang (Ban QLDA) cùng nhà thầu thi công tổ chức đóng điện 9 trạm biến áp (TBA) tại 2 xã Xuân Lương và An Thượng (Yên Thế).
 
Báo Bắc Giang tặng 30 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Tam Tiến (Yên Thế)
(BGĐT) - Ngày 17-1, Báo Bắc Giang tổ chức tặng quà cho hộ nghèo xã Tam Tiến (Yên Thế) nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 
 
Huyện Yên Thế tổ chức Lễ hội Xuân Lung - Thác Ngà vào ngày 11, 12-2
(BGĐT) - UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội Xuân Lung - Thác Ngà và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng Bản Ven năm 2020
 
UBND huyện Yên Thế tuyên dương khen thưởng vận động viên Vương Thị Huyền
(BGĐT) - Tại nhà riêng nữ cử tạ Vương Thị Huyền ở thôn Tiến Bộ, xã Tiến Thắng, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng cho vận động viên Vương Thị Huyền đạt Huy chương Vàng (HCV) môn cử tạ hạng 45 kg ở Sea Games 30 tại  Philippines năm 2019. 
 
Bùi Thế Chung -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Thế
Yên Thế, Phấn đấu hoàn thành toàn diện, các mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất