Tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội
Cập nhật: 07:00 | 06/02/2019

(BGĐT) - Nhờ sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm giữ vững an ninh trật tự (ANTT) năm 2018. Đây là tiền đề quan trọng giúp huyện tiếp tục phát triển trong những năm tới. Nhân dịp năm mới, phóng viên Báo Bắc Giang  phỏng vấn đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về vấn đề này.

Đề nghị đồng chí cho biết khái quát những thành tựu nổi bật về phát triển KT-XH trên địa bàn huyện trong năm vừa qua?

đoàn kết, đồng thuận, hệ thống chính trị, huyện Yên Thế, KT-XH, ANTT, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế.

Đồng chí Vũ Trí Hải: Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện; sự đổi mới quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện; cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, cơ bản các nhiệm vụ của năm 2018 đều đạt và vượt so với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) được bảo đảm.

Một số kết quả nổi bật trên các mặt, lĩnh vực như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 17,41%, tăng 0,35% so với cùng kỳ năm 2017; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 28,8%, thương mại - dịch vụ tăng 28,30%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hóa phát huy hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn như: Gà đồi Yên Thế, Dê Yên Thế; cam, bưởi, nhãn... và kinh tế rừng đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, trong các dự án được chấp thuận đầu tư có 6 dự án được triển khai với gần 300 tỷ đồng; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, năm 2018 toàn huyện cứng hóa hơn 100 km đường giao thông nông thôn; xã Hương Vĩ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Lĩnh vực văn hóa, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có chuyển biến tiến bộ; ANCT-TTATXH được tăng cường và bảo đảm…

đoàn kết, đồng thuận, hệ thống chính trị, huyện Yên Thế, KT-XH, ANTT, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Chế biến gỗ rừng trồng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế.

Để đạt được kết quả trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã có giải pháp gì, đâu là cách làm riêng của Yên Thế?

Đồng chí Vũ Trí Hải: Để có những kết quả trên, trước hết là do tập thể Đảng bộ, các cơ quan thường trực của huyện luôn chủ động bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các chương trình, kế hoạch của huyện đã đề ra để chủ động tổ chức triển khai.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chúng tôi đặc biệt đề cao và nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Theo đó, năm 2018, Chủ tịch UBND huyện giao 381 nhiệm vụ cho người đứng đầu là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; gắn với việc giao nhiệm vụ là tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hết năm 2018, cơ bản các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành, góp phần tích cực vào các nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng và giải quyết những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả trên, theo đồng chí, đâu là những thách thức đối với sự phát triển KT-XH của huyện?

đoàn kết, đồng thuận, hệ thống chính trị, huyện Yên Thế, KT-XH, ANTT, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Anh, thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc có thu nhập cao từ trồng bưởi.

Đồng chí Vũ Trí Hải: Năm 2018, mặc dù đạt được một số kết quả nổi bật song vẫn còn có không ít khó khăn, thách thức, trở ngại. Về điều kiện hạ tầng giao thông, các trục quốc lộ, tỉnh lộ chưa kết nối Yên Thế với các địa phương khác. Công tác thu hút đầu tư vào địa bàn hết sức khó khăn; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn còn nhỏ lẻ; còn ít doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hạn chế về vốn, năng lực, chưa hình thành chuỗi liên kết thực sự bền vững giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản...

Mặt bằng trình độ dân trí, đội ngũ cán bộ còn hạn chế; nguồn lực đầu tư từ ngân sách và xã hội hóa chưa cao là những trở ngại không nhỏ trong sự phát triển KT-XH của huyện.

Thưa đồng chí, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã đề ra mục tiêu, giải pháp gì thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển hơn trong năm 2019 và những năm tới?

Đồng chí Vũ Trí Hải: Trước hết Yên Thế xác định năm 2019 sẽ phấn đấu cơ bản hoàn thành sớm các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng KT - XH; đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, có sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ; tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp trọng tâm giai đoạn 2016-2020, đề án mỗi xã một sản phẩm… 

đoàn kết, đồng thuận, hệ thống chính trị, huyện Yên Thế, KT-XH, ANTT, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế

Gà đồi Yên Thế được HTX Nông nghiệp xanh Yên Thế kẹp chì, phát huy giá trị thương hiệu.

Tổ chức thực hiện và xây dựng thành công nhãn hiệu “Dê Yên Thế”, “Nhãn chín muộn Yên Thế”. Tổ chức hội nghị xúc tiến, tiêu thụ gà, dê và các sản phẩm thế mạnh của huyện; đẩy mạnh xây dựng NTM; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung giải quyết tốt các tồn tại về đất đai, môi trường; làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và nhà đầu tư hoàn thiện trình tự các bước để triển khai dự án nhà máy phát điện năng lượng mặt trời tại xã Đồng Tiến.

Năm 2018, công tác thu ngân sách tiếp tục có chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách toàn huyện ước đạt 655 tỷ đồng, vượt 27,85% dự toán. Trong đó, thu ngân sách tại địa bàn đạt gần 128,5 tỷ đồng, vượt 28,63% dự toán năm.

Cũng trong thời gian tới, huyện tiếp tục quản lý, khai thác chặt chẽ các nguồn thu, thu hồi nợ và chống thất thu thuế. Triển khai Đề án quy hoạch và phát triển giao thông đường bộ giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. 

Triển khai có hiệu quả chương trình bảo hiểm y tế toàn dân. Phối hợp tổ chức thành công lễ hội Yên Thế; phát triển Khu du lịch sinh thái, tâm linh Xuân Lung - Thác Ngà. Quan tâm phát triển loại hình du lịch cộng đồng; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, ANCT-ATXH, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH trên địa bàn.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Văn Thương (thực hiện)

đoàn kết, đồng thuận, hệ thống chính trị, huyện Yên Thế, KT-XH, ANTT, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất