Khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản
Cập nhật: 08:53 | 03/12/2019

 

 

(BGĐT) - Khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản là một nội dung trọng tâm mà huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay nhiệm vụ này được huyện thực hiện đạt kết quả tích cực.

Tính đến thời điểm 31-12-2018, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) cấp xã của huyện Yên Dũng khoảng 13,5 tỷ đồng, tập trung ở các công trình xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, đường giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn ngân sách của các xã hạn hẹp. 

Nhiều xã không có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện. Như tại xã Lãng Sơn, dự án xây dựng 8 phòng học của Trường Tiểu học với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng sau khi hoàn thành vẫn còn nợ gần 600 triệu đồng. 

xây dựng cơ bản, nợ đọng, yên dũng, Bắc Giang,

Trường Tiểu học xã Lãng Sơn vừa được đầu tư 3 tỷ đồng xây mới 8 phòng học.

Tương tự, dự án xây dựng hai đoạn kênh cứng ở thôn Trại Thượng và Tam Sơn nợ khoảng 500 triệu đồng do xã chưa bố trí được nguồn kinh phí đối ứng. Một số địa phương khác có nguồn thu nhưng lại chưa thực hiện thanh toán do chậm hoàn thiện hồ sơ như: Xã Nham Sơn nợ 1,67 tỷ đồng, thị trấn Tân Dân nợ hơn 1,1 tỷ đồng, thị trấn Neo nợ hơn 1,8 tỷ đồng. 

Một nguyên nhân quan trọng khác là khi đề nghị thẩm định cho phép khởi công công trình mới, hầu hết chủ đầu tư là các xã đều chưa có nguồn vốn ngay trong tài khoản mà giải trình khả năng cân đối căn cứ vào kế hoạch dự kiến đấu giá đất năm 2019 được HĐND huyện phê duyệt. Vì vậy, khi kế hoạch thu tiền sử dụng đất chưa bảo đảm hoặc thu hụt dẫn đến phát sinh nợ đọng mới.

Trước thực trạng này, trong năm 2019, UBND huyện tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01, ngày 15-3-2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn. 

Theo đó, thực hiện phương án tăng thu, bố trí vốn nợ đọng theo nguyên tắc nợ ở cấp ngân sách nào thì ngân sách cấp đó phải có trách nhiệm bố trí vốn để thanh toán. Ưu tiên bố trí vốn thanh toán xong nợ XDCB mới được bố trí nguồn vốn cho các dự án khởi công mới.

 

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện hỗ trợ các xã khó khăn 12 tỷ đồng để trả nợ XDCB (cả nợ cũ và nợ mới phát sinh). Nhờ vậy, tổng số nợ cấp xã trong toàn huyện còn hơn 5,3 tỷ đồng, giảm 60% so với thời điểm cuối năm 2018.

 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn còn nợ đọng XDCB hạn chế việc đầu tư xây mới. Khi xây dựng công trình mới, chủ đầu tư phải xin ý kiến UBND huyện bằng văn bản, đồng thời giải trình rõ việc huy động nguồn vốn, kế hoạch và khả năng trả nợ của đơn vị. 

Những xã có nhu cầu, huyện chỉ đạo quy hoạch hạ tầng đấu giá đất để lấy kinh phí, lồng ghép các chương trình nhằm cân đối giảm ngân sách địa phương…

Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo, nhiều địa phương kiểm soát tốt, từng bước khắc phục được tình trạng nợ đọng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Nội Hoàng có 4 đợt đấu giá quyền sử dụng đất ở với tổng số gần 220 lô, thu khoảng 40 tỷ đồng. 

Nhờ nguồn vốn này, xã đã thanh toán hết các khoản nợ đầu tư xây dựng gần 10 công trình hạ tầng, trong đó có Trạm y tế, Trường Tiểu học (6 phòng học mới). Xã khởi công xây dựng một số dự án lớn từ nguồn vốn ngân sách đã được thẩm định như: Trụ sở UBND xã, Trường Mầm non, nhà văn hóa các thôn Si, Tiên Phong. 

Ở thị trấn Neo, năm 2019 trả được 1,8 tỷ đồng nợ đọng XDCB từ nguồn tương tự như trên. Ông Nguyễn Ngọc Lân, Chủ tịch UBND xã Thắng Cương cho hay: "Từ nguồn thu khoảng 500 triệu đồng thông qua đấu giá 9 lô đất ở thôn Phấn Lôi, xã đã cân đối kinh phí và chi trả gần một tỷ đồng cho các công trình hạ tầng, qua đó cơ bản hết nợ XDCB".

Ngoài giải pháp theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện, căn cứ vào các nguồn thu nhất là từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện cân đối ngân sách hỗ trợ những xã có khó khăn trong giải quyết nợ đọng XDCB; bố trí kinh phí thưởng cho các xã, thôn về đích nông thôn mới. Năm 2019, huyện hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng với những địa phương thuộc diện trên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: “Thời gian tới, UBND huyện kiên quyết không cho phép khởi công mới công trình tại các xã, thị trấn không thực hiện giảm nợ XDCB. Yêu cầu các chủ đầu tư tổng hợp đầy đủ, thường xuyên, xác định rõ nguyên nhân từng khoản nợ; có kế hoạch, dự kiến nguồn thu, thời gian trả nợ chi tiết đến từng công trình. Cùng đó chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ quyết toán nhằm giảm số nợ đọng của những công trình đã hoàn thành”.

Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản: Không để phát sinh mới
(BGĐT) - Xác định xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) là nhiệm vụ trọng tâm nên năm vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, các huyện, TP đã tập trung cao trả nợ. Nhờ đó, nợ XDCB toàn tỉnh đã giảm mạnh, vượt mục tiêu đề ra.
 
Lục Nam đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành kế hoạch năm
(BGĐT) – 10 tháng đầu năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) hơn 257 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
 
Thành phố Bắc Giang: Đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng cho các dự án, công trình xây dựng cơ bản
(BGĐT) - Theo thông tin từ UBND TP Bắc Giang, hiện TP đang triển khai 79 dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản (trong đó, dự án thuộc diện chuyển tiếp 23, dự án thuộc diện khởi công mới 56), với tổng mức đầu tư 1.411 tỷ đồng.
 
Sơn Động: Gần 3 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản
(BGĐT) - Thực hiện chủ trương của tỉnh và huyện về thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến nay, tổng mức đầu tư toàn xã hội cho xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sơn Động ước gần 3 nghìn tỷ đồng.
 
Đầu tư gần 4.300 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản
(BGĐT) - Hai năm qua, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã huy động tổng mức đầu tư toàn xã hội cho xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 4.283,5 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách nhà nước hơn 585 tỷ đồng. 
 
Phấn đấu giảm 50% số nợ xây dựng cơ bản so với thời điểm 31-12-2017
(BGĐT)- Đó là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ở năm 2018 mà UBND huyện Lục Nam vừa đăng ký với UBND tỉnh.
 
Yên Thế giảm gần 34 tỷ đồng nợ xây dựng cơ bản
(BGĐT) - Nhằm từng bước khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm.
 
Nợ đọng xây dựng cơ bản giảm gần 41,9% so với năm 2016
(BGĐT)- Theo báo cáo kết quả giám sát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện tính đến ngày 30-9-2017 của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Lục Nam vừa được công bố, mặc dù tổng mức nợ đọng trong lĩnh vực này đã giảm 41,9% so với năm 2016, song vẫn ở mức cao.
 

Quốc Trường

xây dựng cơ bản, nợ đọng, yên dũng, Bắc Giang,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất