Khai hội chùa Vĩnh Nghiêm

Khai hội chùa Vĩnh Nghiêm
(13:11 | 17/03/2019)