Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” trên báo Bắc Giang điện tử, năm 2017

Cập nhật: 11:09 | 10/01/2017

(BGĐT) - Ngày 6-1, Báo Bắc Giang, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” trên báo Bắc Giang điện tử năm 2016. Từ kinh nghiệm, kết quả tổ chức, hai cơ quan tiếp tục phát động cuộc thi năm 2017. Nội dung chính thể lệ cuộc thi, như sau:

Download Mẫu đề xuất ý tưởng dự thi

1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trên báo Bắc Giang điện tử năm 2017 (gọi tắt là Cuộc thi) nhằm phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo và trách nhiệm của trí thức và người Bắc Giang trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất ý tưởng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh. 

2. Cơ quan chủ trì và phối hợp

- Cơ quan chủ trì: Báo Bắc Giang.

- Cơ quan phối hợp: Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

3. Đối tượng dự thi

Cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống, công tác, lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; người Bắc Giang ở ngoài tỉnh.

4. Các lĩnh vực dự thi

- Ý tưởng về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang: đề xuất các giải pháp về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới; ứng dụng và phát triển KHCN; phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; xây dựng đô thị.v.v. 

- Ý tưởng về xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Bắc Giang vững mạnh: đề xuất các giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật; đổi mới tổ chức, bộ máy của tỉnh; về công tác cán bộ; về cải cách hành chính; về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước... 

- Ý tưởng về giải quyết các vấn đề về văn hóa, xã hội  tỉnh Bắc Giang: đề xuất các giải pháp về phát triển giáo dục và đào tạo; giảm nghèo bền vững; về bảo vệ môi trường; về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang; về an ninh, trật tự hoặc giải quyết những vấn đề đang vướng mắc, nảy sinh về văn hóa, xã hội của tỉnh .v.v.

5. Cơ cấu và  giá trị giải thưởng

- 01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng; trao cho ý tưởng xuất sắc, có số điểm trung bình từ 90 điểm trở lên.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; trao cho ý tưởng xuất sắc, có số điểm trung bình từ 80 điểm trở lên.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; trao cho ý tưởng có số điểm trung bình từ 70 điểm trở lên.

- 06 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; trao cho ý tưởng có số điểm trung bình từ 60 điểm trở lên.

3. Tác giả có ý tưởng đạt giải thưởng năm được nhận Giấy chứng nhận, Cúp của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng theo Thể lệ Cuộc thi.

6. Yêu cầu đối với bản đề xuất ý tưởng sáng tạo

- Bản đề xuất ý tưởng sáng tạo phải đánh giá sơ lược thực trạng của nội dung cần đề xuất, đưa ra được ý tưởng, cách làm mới, hiệu quả so với cách đang thực hiện; có thể liên quan đến một hoặc nhiều nội dung cụ thể; một hoặc nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Cách thức, yêu cầu triển khai thực hiện. Khẳng định tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng sáng tạo (Theo mẫu kèm theo).

- Người tham dự thi có thể tham dự theo nhóm (tập thể) hoặc cá nhân và có thể gửi dự thi nhiều ý tưởng khác nhau.

- Ngôn ngữ sử dụng trong các bản đề xuất là tiếng Việt. Bản đề xuất đánh máy trên khổ A4, font chữ Times New Roman cỡ chữ 14, mã Unicode, gõ tiếng Việt có dấu. Dung lượng tóm tắt của Bản đề xuất ý tưởng không quá 5 trang A4 (có thể kèm theo tài liệu chi tiết hoặc đồ họa vi tính nếu có).

- Bản đề xuất ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và tổng kết trao giải 

- Hồ sơ làm 01 bản theo mẫu đề xuất ý tưởng gửi Báo Bắc Giang - cơ quan thường trực của cuộc thi. Gửi bản điện tử đề xuất ý tưởng về 02 địa chỉ Email: toasoanbbg@gmail.com và clbtrithuc@bacgiang.gov.vn

- Thời điểm nhận hồ sơ dự thi từ khi phát động Cuộc thi đến hết ngày 31-10-2017 (tính theo dấu bưu điện, nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tòa soạn Báo Bắc Giang, số 49, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi trước ngày 30-11-2017.

 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC