Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Chuẩn bị tốt các điều kiện giải quyết TTHC theo phương châm "4 tại chỗ"
Cập nhật: 15:57 | 29/07/2020

 

 

(BGĐT) - Ngày 29/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả hoạt động của  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC) 6 tháng đầu năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì. 

Tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt cao

Ông Phạm Văn Đà, Giám đốc Trung tâm cho biết: Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm là 1.684/1.889; trong đó có 377 thủ tục giải quyết theo hình thức liên thông dọc. 

Với 22 sở, ngành, cơ quan trung ương đang hoạt động, Trung tâm đã đáp ứng yêu cầu “một đầu mối, một việc thông suốt”, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch. 

7 tháng đầu năm 2020, tiếp nhận 54.365 hồ sơ; trong đó trả đúng hạn 52.964 hồ sơ, quá hạn 53 hồ sơ, còn lại đang giải quyết; có 11.429 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Cải cách hành chính, sơ kết, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Đồng chí Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị. 

Thời gian qua, Trung tâm đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, chuẩn bị nhân lực, vật lực để triển khai một số TTHC theo phương châm “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) đối với 67 TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Mặc dù vậy, số hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích còn ít; các sở, cơ quan chưa chủ động trong triển khai các văn bản của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ trả lại, xin rút có xu hướng tăng; việc liên thông ngang chưa được quan tâm; tình trạng luân phiên cán bộ trực một cửa vẫn xảy ra.

Nhìn rõ hạn chế để khắc phục

Phát biểu tại đây, ông Phạm Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, để khắc phục những hạn chế, từ ngày 20/7 Cục Thuế tỉnh đã đưa 100% TTHC của đơn vị ra tiếp nhận và trả hồ sơ tại TTPVHCC, chấm dứt tình trạng tiếp nhận hồ sơ ở hai nơi như trước kia.

Đơn vị cũng giao bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, đưa thêm thủ tục giải quyết trực tuyến theo mức độ 4; nghiên cứu lược bỏ các hồ sơ giấy, chuyển sang hồ sơ điện tử.

Cải cách hành chính, sơ kết, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin. 

Liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu: Hiện đã có 12/15 sở ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC; trong đó 7 đơn vị đã cập nhật xong trên phần mềm.

Ông Phong đề nghị các đơn vị còn lại khẩn trương ban hành quy trình nội bộ để triển khai cập nhật theo quy định. Hiện nay, một số Bộ như: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải thay đổi cấu trúc phần mềm nên việc liên thông kết nối giữa phần mềm một cửa tỉnh với trung ương còn gặp khó khăn.

Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trước phản ánh của dư luận về tình trạng nhờ cán bộ chuyên môn xem trước khi thực hiện TTHC của lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh đã kiểm tra, chấn chỉnh. Đồng thời phối hợp với TTPVHCC để ngăn chặn tình trạng cò mồi trong giải quyết TTHC.

Trước tình trạng hồ sơ quá hạn mà không có văn bản xin lỗi tổ chức, công dân, ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xin rút kinh nghiệm và yêu cầu bộ phận chuyên môn khắc phục ngay tình trạng nêu trên. 

Lý giải về việc nhiều hồ sơ phải bổ sung, trả lại, ông Tưởng cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó đến từ cán bộ tiếp nhận, bộ phận chuyên môn, người nộp hồ sơ do rà soát đầu mục không kỹ, trong khi thành phần hồ sơ nhiều. Thời gian tới Sở sẽ tổ chức các hội nghị, tập huấn nâng cao chất lượng đơn vị tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Cải cách hành chính, sơ kết, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị. 

Tập trung các giải pháp, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, các đại biểu kiến nghị tỉnh nghiên cứu thành lập tổ hướng dẫn trong cộng đồng mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ, trí thức đã nghỉ hưu; đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích; tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ trực tại bộ phận một cửa. Ngành bưu điện cử thêm cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ trực tại TTPVHCC. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính là lâu dài, thường xuyên nên cần phải quan tâm, chú ý. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan bố trí cán bộ làm việc tại TTPVHCC phải bảo đảm thời gian tối thiểu 3 tháng; đội ngũ này cần thực hiện nghiêm văn hóa công sở, nguyên tắc hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hạn chế mức thấp nhất việc hoàn trả hoặc xin rút hồ sơ. 

Trong điều kiện cho phép, các đơn vị chủ động rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, khuyến khích trả trước hạn cho công dân. Đối với những thủ tục có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan chuyên môn thì cần phải trả lời đúng thời gian, trọng tâm vấn đề, tránh tình trạng đá bóng trách nhiệm.

Phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại TTPVHCC là 25%; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 15%. 

Cải cách hành chính, sơ kết, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kết luận hội nghị. 

Đồng chí Lê Ánh Dương yêu cầu các đơn vị còn lại khẩn trương hoàn thành quy trình nội bộ; thực hiện cập nhật đầy đủ hệ thống điện tử. Đặc biệt yêu cầu rà soát lại việc công khai TTHC; kiên quyết không để xảy ra tình trạng cò giải quyết TTHC. Sở Kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện “4 tại chỗ”. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao TTPVHCC và Sở Nội vụ phối hợp kiểm tra trên trang web, cổng thông tin, cổng dịch vụ công của các sở, ngành nội dung công khai TTHC, biểu mẫu, clip; từ đó yêu cầu chỉnh sửa theo quy định, với các biểu mẫu phải bổ sung ví dụ cụ thể. 

TTPVHCC phải duy trì quy định hằng tuần phỏng vấn một số chủ hồ sơ để nắm bắt những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC, từ đó tham mưu UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo; kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, trả kết quả của  các đơn vị tại Trung tâm. 

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện mức độ 3 và 4; tăng cường kiểm soát TTHC; khẩn trương làm việc với Văn phòng Chính phủ để triển khai thanh toán trực tuyến. 

Sở Thông tin và Truyền thông thành lập bộ phận thường trực để kịp thời nắm, khắc phục các sự cố về công nghệ thông tin. Bưu điện tỉnh phải tích cực, chủ động hơn để cung cấp dịch vụ, qua đó nâng tỷ lệ người dân sử dụng bưu chính công ích trong giải quyết TTHC. 

Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
(BGĐT) - Ngày 1/7, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020; triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương; đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: “Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu cải cách hành chính”
(BGĐT) -  Nhân dịp tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về những kết quả và định hướng của tỉnh thời gian tới.
 
Những điển hình về cải cách hành chính
(BGĐT) - Sẵn sàng đảm nhận việc khó, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin là cách làm của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng nền hành chính vì dân, chuyên nghiệp, hiện đại. 
 
Khôi Nguyên
Cải cách hành chính, sơ kết, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất