Những khoản thu nhập của công chức, viên chức bị bãi bỏ từ năm 2021
Cập nhật: 10:52 | 18/03/2020

 

 

Từ 1/7/2020, cán bộ, công chức, viên chức nhận lương theo mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2021, khi áp dụng chính sách cải cách tiền lương mới thì các đối tượng này sẽ bị mất nhiều khoản thu nhập.

Đây là tinh thần được nêu tại Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 21/5/2018. Nguyên nhân hiện nay có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương làm phát sinh những chi phí bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ.

Những khoản thu nhập, công chức, viên chức, bị bãi bỏ từ 2021, mức lương cơ sở mới

Cán bộ BHXH TP HCM trong giờ làm việc.

Việc có quá nhiều phụ cấp cũng đồng thời cào bằng các vị trí làm việc, không đánh giá đúng năng lực, phát huy được vai trò của từng đối tượng. Điều này khiến cho năng suất, chất lượng và hiệu quả công chức, viên chức không cao.

Nghị quyết 27 nêu rõ sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Vì vậy, từ năm 2021, những khoản phụ cấp sẽ bị bãi bỏ gồm:

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ).

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản).

- Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Riêng giáo viên, việc bỏ phụ cấp thâm niên đã được quy định cụ thể tại điều 76 Luật Giáo dục 2019: Nhà giáo… được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ. Trong khi Luật Giáo dục năm 2005 sửa đổi, bổ sung quy định giáo viên được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác. Do đó, từ 1/7/2020, khi Luật Giáo dục chính thức có hiệu lực, giáo viên đã không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nữa.

Như vậy, đến năm 2021, sẽ chỉ còn 7 khoản phụ cấp được tiếp tục thực hiện gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Bên cạnh đó, Nghị quyết 27 cũng quy định bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của công chức, viên chức có nguồn gốc ngân sách Nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; Hội thảo… và khoán các chế độ ngoài lương như: Tiền xăng xe, điện thoại, không gắn lương công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

Lấy ý kiến tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng cho 9 nhóm đối tượng
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ 1-7-2020, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng.
 
Chi 61 nghìn tỷ tăng lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
Dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020 đã bố trí chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là hơn 61.522 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020.
 
Tăng lương từ 1-1-2020 cho một số đối tượng
Từ 1-1-2020, mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 5,1% đến 5,7% so với quy định hiện hành.
 
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2020
Từ ngày 1-1-2020, mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được điều chỉnh tăng. So với năm 2019, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 150 nghìn đến 240 nghìn đồng/tháng.
 
Quốc hội quyết tăng lương lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020
Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020.
 

Theo Vietnamnet

Những khoản thu nhập, công chức, viên chức, bị bãi bỏ từ 2021, mức lương cơ sở mới
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất