Điều kiện nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Cập nhật: 10:06 | 20/05/2019

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để được nâng lương sẽ phải đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Agribank chi nhánh Bắc Giang II: Huy động vốn cao, tín dụng an toàn
(BGĐT) - Mặc dù mới được thành lập trên cơ sở chia tách các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, song Agribank chi nhánh Bắc Giang 2 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, từ đó tạo bước chuyển lớn, bảo đảm uy tín trước mọi  khách hàng, luôn giữ đà tăng trưởng.
 

Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định rõ, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động sẽ có 2 diện xét nâng lương là theo diện nâng lương thường xuyên hoặc nâng lương trước thời hạn.

Đối với diện nâng lương thường xuyên

CBCCVC cần đáp ứng đồng thời các điều kiện về thời gian giữ bậc và tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ bậc để được xét nâng lương thường xuyên.

Về điều kiện thời gian giữ bậc lương

Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương

Điều kiện, nâng lương, cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có 2 diện xét nâng lương là theo diện nâng lương thường xuyên hoặc nâng lương trước thời hạn.

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Về tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

Tuy nhiên, CBCCVC và người lao động sẽ bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Đối với diện nâng lương trước thời hạn

Cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

- Có thông báo nghỉ hưu.

- Chế độ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Agribank chi nhánh Bắc Giang II: Huy động vốn cao, tín dụng an toàn
(BGĐT) - Mặc dù mới được thành lập trên cơ sở chia tách các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, song Agribank chi nhánh Bắc Giang 2 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, từ đó tạo bước chuyển lớn, bảo đảm uy tín trước mọi  khách hàng, luôn giữ đà tăng trưởng.
 

- CBCCVC và người lao động đạt đủ 2 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Thông tư.

- Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Chế độ nâng lương khi có thông báo nghỉ hưu

CBCCVC và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn theo quy định tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2.

Những thay đổi về tiền lương cán bộ, công chức cần biết
Tăng lương cho cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách từ 1-7-2019, đồng thời sẽ loại bỏ nhiều khoản phụ cấp hiện hành.
 
Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1-7-2019
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, có 8 nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1-7-2019.

 

Theo Vietnamnet

Điều kiện, nâng lương, cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất