Việt Yên: Hướng về cơ sở, khơi dậy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
Cập nhật: 10:02 | 24/04/2019

(BGĐT)- Với vai trò là trung tâm tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên (Bắc Giang) có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu KT-XH của huyện. 

Thành công từ sự đồng thuận

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã bám sát chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình hành động đã đề ra. Nổi bật là tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đưa Việt Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh về đích NTM năm 2018.

Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên, Bắc Giang,

Liền anh, liền chị Câu lạc bộ quan họ thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn thường xuyên tập luyện, biểu diễn văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư.

Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… được MTTQ huyện, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiêu biểu như xã Việt Tiến, sau hơn 5 năm triển khai chương trình XDNTM, các tổ chức thành viên MTTQ xã đã vận động nhân dân hiến 15 nghìn m2 đất ở, đất nông nghiệp, hơn 1 nghìn ngày công, đóng góp tiền để làm 11 tuyến đường giao thông liên thôn. Hiện nay, các con đường đều được cứng hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế.

Từ năm 2015, Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, UBND huyện tham gia giải quyết gần 300 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về những vấn đề bức xúc, nổi cộm ; bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Như việc khiếu kiện đền bù giải phóng mặt bằng khu dân cư mới thôn Bẩy (xã Tăng Tiến); khu dân cư mới thôn My Điền (xã Hoàng Ninh)… đã được Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu về các luật: Đất đai, Khiếu nại, Tố cáo, Hòa giải ở cơ sở và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Tại các thôn, Ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp với các hội đoàn thể tham gia hòa giải 559 vụ tranh chấp về đất đai, đường đi, cống rãnh thoát nước, phân chia tài sản, mâu thuẫn trong hôn nhân - gia đình.

 

5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện được tặng hai Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 6 Bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; nhiều năm được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ đó thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng, khu phố văn hóa”, ngày càng được chú trọng. Năm 2018, 17/17 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 89% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 2% so với năm 2015; 127/155 làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa (82%), tăng 9% so với năm 2015.

Nhờ thực hiện tốt các cuộc vận động, đời sống nhân dân trong huyện được nâng cao. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,13%; hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa được đầu tư hoàn thiện.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết, để đạt được những kết quả trên, Ủy ban MTTQ các cấp triển khai các cuộc vận động bằng cách làm sáng tạo, lựa chọn những nội dung cụ thể, thực chất, đi vào chiều sâu, gắn liền với lợi ích của nhân dân, phù hợp với tình hình ở cơ sở. Từ đó tạo sự đồng thuận cao, có sức lan tỏa.

Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên, Bắc Giang,

Bức tranh nông thôn mới ở thôn 4, xã Việt Tiến.

Bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua là: Chú trọng tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự sáng tạo của MTTQ từ huyện đến ban công tác mặt trận khu dân cư. Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình hiệp thương, phối hợp thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giữa MTTQ và các tổ chức thành viên với các ngành chức năng trong từng năm.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là hình thức tuyên truyền trực tiếp ở khu dân cư, đi sâu vào những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng và nghĩa vụ của người dân. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết. Phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch tạo niềm tin trong nhân dân. Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận; quan tâm làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác mặt trận.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, hướng về khu dân cư thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ chủ trì phát động. Tăng cường công tác thông tin về cơ sở; thường xuyên nắm tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền cùng cấp; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XXII đề ra.

Lục Nam có 366 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp
(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, từ tháng 10-2018 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam (Bắc Giang), các xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn đã đăng ký, xây dựng và thực hiện 366 công trình, phần việc với tổng giá trị hơn 43 tỷ đồng, trong đó có 320 công trình, phần việc đã hoàn thành. 
 
Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội
(BGĐT) - Ngày 22-2, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 
 
Giải cầu lông truyền thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh
(BGĐT)-Ngày 3-11, tại Nhà tập luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức giải cầu lông truyền thống lần thứ X, năm 2018.
 
Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã An Bá nhiệm kỳ 2019-2024
(BGĐT)- Ủy ban MTTQ xã An Bá, huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ huyện chọn tổ chức điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ huyện.
 
Làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
(BGĐT) - Ngày 10-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, TP trong toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Yên trao tiền trợ cấp hàng tháng cho hộ khó khăn
(BGĐT) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa tổ chức trao tiền trợ cấp hàng tháng cho chị Nguyễn Thị Biện, sinh năm 1978, thôn Chài, xã Liên Sơn.
 

Hữu Trình 

Ủy ban MTTQ huyện Việt Yên, Bắc Giang,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất