Bộ Công an mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Cập nhật: 19:44 | 08/11/2018

 

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực, nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19-4-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân…

Bộ Công an, mít-tinh, hưởng ứng, Ngày Pháp luật Việt Nam

 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013- 2018). 

Lãnh đạo Công an các cấp cần quan tâm hơn nữa đến việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp mô hình tổ chức theo quy định Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Bộ trưởng nhấn mạnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và thực hiện có hiệu quả các đạo luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự để Hiến pháp, pháp luật thực sự trở thành cơ sở, công cụ, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, các lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ pháp luật, tích cực rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ được giao trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (giai đoạn 2013- 2018).

Thủ tướng dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2015
Thủ tướng nhấn mạnh: Ngày Pháp luật đã từng bước đi vào cuộc sống, trở thành một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển KT-XH năm 2015.
 
Tổ chức Ngày Pháp luật tại trường học
(BGĐT) - Hưởng ứng đợt cao điểm "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9-11" năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang yêu cầu: Từ ngày 2 đến ngày 9-11, các trường THCS, đơn vị trực thuộc tập trung tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. 
 
Theo Lao động
Bộ Công an, mít-tinh, hưởng ứng, Ngày Pháp luật Việt Nam
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất