Chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Bảo vệ quyền lợi đoàn viên, tạo động lực thi đua lao động
Cập nhật: 09:30 | 10/01/2018

 

(BGĐT) - Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Bắc Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra vào ngày 11-1. Đây là dịp để CĐVC tỉnh và các công đoàn cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề xuất giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.

Bảo vệ, quyền lợi, đoàn viên, tạo động lực, thi đua, lao động, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V

Bà Đào Thị Thủy (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Củng cố tổ chức, chăm lo đoàn viên

Hiện nay, CĐVC tỉnh quản lý và chỉ đạo trực tiếp 60 CĐCS (tăng 3 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ) với tổng số đoàn viên công đoàn gần 3,4 nghìn người (tăng 545 người so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ tập hợp đạt 99,9%. Nhiệm kỳ qua, CĐVC tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên, vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên. Để phát triển, tập hợp đoàn viên, CĐVC tỉnh và CĐCS chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn. Qua đó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, tổ chức hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

CĐVC tỉnh và các công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), giúp người lao động yên tâm công tác, hiểu và gắn bó hơn với tổ chức. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đều thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC; tạo điều kiện để đoàn viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn. Làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, công đoàn cơ sở trao quà cho khoảng 4,3 nghìn lượt đoàn viên với số tiền gần 1,4 tỷ đồng; khám sức khỏe định kỳ cho hơn 7 nghìn lượt đoàn viên, ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho nữ CBCCVC, người lao động.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo được CĐVC các cấp tích cực tham gia như ủng hộ các loại quỹ: “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma… Một số CĐCS vận động đoàn viên quyên góp giúp đỡ đồng nghiệp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điển hình như công đoàn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang… 21/39 CĐCS có từ 30 đoàn viên trở lên xây dựng được Quỹ Tương trợ đời sống với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng cho đoàn viên vay phát triển kinh tế gia đình.

Bảo vệ, quyền lợi, đoàn viên, tạo động lực, thi đua, lao động, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V

Cán bộ, đoàn viên Sở Nông nghiệp và PTNT trao đổi nghiệp vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên

Trong nhiệm kỳ qua, CĐVC tỉnh hai lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện; ba bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh; 74 tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐVC Việt Nam, LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Những năm qua, CĐVC tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi gắn với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" do CĐVC Việt Nam phát động. Các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; nữ CBCCVC "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với xây dựng công sở văn minh, cơ quan văn hoá. Trong 5 năm, CBCCVC đã thực hiện 48 đề án, đề tài khoa học, dự án cấp tỉnh, ngành; gần 1,3 nghìn sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích trong lao động được ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc mang lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

Nhiều CĐCS có cách làm sáng tạo, tạo động lực thi đua trong đội ngũ CBCCVC. Điển hình như Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phát động 3-4 đợt thi đua/năm; hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện công trình, phần việc gắn với các nhiệm vụ của cơ quan giao. Cụ thể: Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; thu hút đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Công đoàn các sở: Tư pháp, Ngoại vụ phát động phong trào "Nụ cười công chức", bố trí cán bộ, công chức chuyên môn vững, tận tụy hướng dẫn tổ chức, công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Với đặc thù đoàn viên là những CBCCVC đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh nên CĐVC tỉnh luôn xác định phát động các phong trào thi đua lao động gắn với xây dựng đội ngũ CBCCVC vừa hồng vừa chuyên là nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2012 đến nay, có 2,5 nghìn lượt CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Cùng đó, các CĐCS trực thuộc thường xuyên quan tâm, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú để đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu tổng quát của CĐVC tỉnh là: Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn, vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CBCCVC và người lao động, vì sự phát triển và hội nhập của tỉnh và đất nước; phấn đấu 100% công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm có 95% trở lên công chức, viên chức, lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 10% trở lên công chức, viên chức, lao động đạt chiến sĩ thi đua các cấp… CĐVC tỉnh sẽ tập trung vào các giải pháp: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hoạt động CĐCS; đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên để mỗi CBCCVC nâng cao ý thức làm việc, tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân. Kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tốt, cách làm sáng tạo nhằm tạo động lực thi đua.

Đào Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

Bảo vệ, quyền lợi, đoàn viên, tạo động lực, thi đua, lao động, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất