Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tạo chuyển biến trong cải cách hành chính

Cập nhật: 20:30 | 07/09/2017

(BGĐT) - Ngày 7-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) ISO tỉnh Bắc Giang  tổ chức cuộc họp BCĐ đánh giá về việc triển khai công tác xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2017 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. 

 

Đẩy mạnh, áp dụng, hệ thống, quản lý, chất lượng, tạo chuyển biến, cải cách hành chính

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch 1787 ngày 3-7-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng, áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (HCNN) giai đoạn 2014-2017, BCĐ ISO tỉnh, cơ quan thường trực ban hành 35 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan xây dựng, áp dụng, mở rộng, cải tiến HTQLCL; thẩm định, công nhận HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của 48 cơ quan. Thực tế cho thấy, áp dụng HTQLCL đã giúp các đơn vị nâng cao trách nhiệm giải quyết ở từng bước công việc; tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính. 

Tại đây, một số đại biểu chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số cơ quan chậm sửa đổi, cải tiến HTQLCL khi các quy định liên quan thay đổi. Có nơi phân công không rõ người, rõ việc làm giảm hiệu quả khi áp dụng hệ thống. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thái ghi nhận, nhiều thành viên đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị áp dụng ISO cơ bản hoạt động tốt; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành có chuyển biến rõ nét, qua đó nâng cao hiệu quả trong điều hành văn bản, giải quyết công việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số thành viên BCĐ hoạt động chưa thường xuyên, chưa bám sát kế hoạch để thực hiện. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới các thành viên cần thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công; làm tốt công tác tuyên truyền, khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị thực hiện hiệu quả áp dụng ISO. Rà soát lại các tiêu chí, tiêu chuẩn, thang chấm điểm để có sự điều chỉnh, bổ sung nếu chưa phù hợp. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện áp dụng hệ thống ISO; tiến hành đánh giá mô hình điểm cấp xã.

Cơ quan thường trực là Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch 1787 vào tháng 11. Để buổi tổng kết thành công, đồng chí đề nghị các thành viên BCĐ nghiên cứu, đánh giá sâu hơn nữa, nhất là rút ra bài học kinh nghiệm, hạn chế trong quá trình thực hiện để đẩy mạnh triển khai HTQLCL trong thời gian tới.  

Trịnh Lan

 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo: