Bắc Bộ nhiều vùng mưa to

Bắc Bộ nhiều vùng mưa to
(08:40 | 07/08/2020)