Tinh gọn bộ máy - đòi hỏi từ thực tiễn: Kỳ I - Rõ chủ trương, thực hiện đồng bộ
Cập nhật: 14:17 | 13/12/2018

(BGĐT)- Bám sát chủ trương của T.Ư, từ năm 2015, Bắc Giang đã ban hành các chương trình, nghị quyết nhằm từng bước tinh gọn bộ máy. Có thể thấy, sau sắp xếp, bộ máy hành chính của tỉnh đã bớt cồng kềnh, hiệu quả hoạt động được nâng lên. 

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ

Thống kê của Sở Nội vụ, tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 230 xã, phường, thị trấn và gần 2,5 nghìn thôn, bản, khu dân cư; hơn 1,3 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập và DN nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý. Nhìn tổng thể, đơn vị hành chính của tỉnh còn cồng kềnh với hàng trăm thôn và xã quy mô nhỏ, đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách lớn, nhiều đơn vị sự nghiệp trùng chéo chức năng, nhiệm vụ hoạt động. Báo cáo của Sở Tài chính, chỉ tính riêng chi cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn (gần 13,4 nghìn người) mỗi năm đã tới hơn 300 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng chi từ ngân sách. Thu không đủ chi nên năm 2015 cũng như nhiều năm trước, Bắc Giang phải trông vào một phần sự hỗ trợ từ T.Ư.

tinh gọn bộ máy, sau sắp xếp, bộ máy hành chính của tỉnh, giảm biên chế, Bắc Giang,biên chế

Trung tâm Đăng kiểm thiết bị kỹ thuật và thiết bị giao thông vận tải (Sở Giao thông - Vận tải) đang chuẩn bị chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp cổ phần.

Xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn và bám sát văn bản, hướng dẫn về sắp xếp bộ máy hành chính phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định, bảo đảm hiệu quả hoạt động, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành các chương trình, nghị quyết, kế hoạch hành động. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có Chương trình hành động số 01- CTr/TU ngày 7-12-2015 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cả giai đoạn là rà soát, sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 140-NQ/TU 22-9-2016 thông qua Đề án “Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2016-2020).

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ban hành cuối năm 2017 tiếp tục tạo động lực để tỉnh tập trung hơn nữa việc rà soát và thực hiện lộ trình tinh giản bộ máy. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết để tổ chức thực hiện đồng bộ, lộ trình phù hợp. Đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động của từng cấp, ngành, địa phương; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Cụ thể là tháng 5-2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU. Tháng 6-2018, UBND tỉnh có Kế hoạch số 112-KH/UBND chỉ rõ mục tiêu thu gọn đầu mối những đơn vị trùng chéo chức năng, nhiệm vụ; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố quy mô nhỏ; ghép các trường cùng cấp học trên địa bàn xã, phường, thị trấn; thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh ở cơ sở; giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Giải thể hoặc sáp nhập đơn vị sự nghiệp hoạt động hiệu quả thấp, nếu có khả năng khai thác nguồn thu sẽ chuyển sang tự trang trải kinh phí hoạt động. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2021 có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính chi thường xuyên, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu từ hoạt động dịch vụ so với giai đoạn 2011-2015.

Gọn đầu mối, giảm cán bộ

Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tập trung tuyên truyền chủ trương lớn của Đảng tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tính từ năm 2015 đến nay, từ 1.304 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp đã giảm 136 đơn vị. Trong đó, ngành giáo dục giảm 49 đơn vị; văn hóa, thể thao, du lịch giảm 6... Tại các cơ quan, đơn vị tùy theo thực tế cũng tiến hành sáp nhập nhằm giảm đầu mối số phòng, ban và cán bộ quản lý. Tất cả các ban, cơ quan khối Đảng đều triển khai tích cực, Đa số đều giảm phòng so với trước. Đơn cử như Văn phòng Tỉnh ủy giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm từ 7 phòng xuống 4...

 

 

Tính từ năm 2015 đến nay, từ 1.304 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp đã giảm 136 đơn vị. Trong đó, ngành giáo dục giảm 49 đơn vị; văn hóa, thể thao, du lịch giảm 6...

 

Nhiều huyện đã hợp nhất Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, như các huyện Lục Ngạn, Yên Thế; hay Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, điển hình là các huyện: Sơn Động, Lục Nam, Hiệp Hòa, Yên Thế và TP Bắc Giang. Một số cơ quan đồng chức năng cũng được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định sáp nhập như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh và Ban quản lý di tích thành Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện, TP. Hiện huyện Hiệp Hòa đã kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 22 thôn quy mô nhỏ và hơn 300 cán bộ không chuyên trách.

Sở Nông nghiệp và PTNT từng được ví là “siêu sở” vì có nhiều phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Nay đơn vị đã rút gọn từ 9 chi cục còn 7. Tại Sở xóa tên 3 phòng là: Pháp chế, Chăn nuôi, Trồng trọt đồng thời ghép nhiệm vụ của các chi cục, phòng chuyên môn vào đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Nhận thấy đội ngũ cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở (hơn 450 người) không còn phù hợp trong tình hình mới, tỉnh tập trung sắp xếp lại song vẫn bảo đảm chất lượng công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Việc sắp xếp được triển khai theo hướng chấm dứt với những vị trí hợp đồng ngắn hạn, ưu tiên cán bộ có chuyên môn phù hợp vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện hiện thiếu biên chế. Tuyển dụng vào làm công chức cấp xã ở các chức danh; bố trí đảm nhiệm các chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ sắp xếp xong đội ngũ này. Một số địa phương triển khai sớm như huyện Lạng Giang thời điểm này đã hoàn thành xét duyệt hồ sơ chuyển sang công chức xã 24/46 cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở và thanh lý một hợp đồng lao động. Các huyện còn lại đang tích cực triển khai.

Kết quả bước đầu

Ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ nhận xét: Nhìn chung, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện đúng quy trình, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đẩy mạnh thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; thôn, bản, tổ dân phố, trường học sau sáp nhập thuận lợi hơn trong vận động huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, triển khai hiệu quả các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đề ra.

tinh gọn bộ máy, sau sắp xếp, bộ máy hành chính của tỉnh, giảm biên chế, Bắc Giang,biên chế

Sau sáp nhập, Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên nâng cao hiệu quả hoạt động, kết quả tuyển sinh đạt cao. Ảnh: Lớp đào tạo nghề may cho học viên.

Điển hình như Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sau sáp nhập hoạt động của các phòng, ban, chi cục đều thuận lợi, bảo đảm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ các năm đều đạt và vượt. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành tới hơn 6%, cao nhất từ trước đến nay.

Trở lại thôn Xé, xã Biên Sơn (Lục Ngạn) một năm sau khi ghép từ hai thôn nhỏ là Xé Trong và Xé Ngoài, chúng tôi thấy rõ những đổi thay nơi đây. Ông Nguyễn Đức Xèng, Trưởng thôn hào hứng: “Số hộ tăng nên huy động kinh phí làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi nhanh, thuận tiện. Từ nguồn vốn cấp trên hỗ trợ và kinh phí nhân dân đóng góp đã làm được con đường bê tông mới dài gần 3 km, đi lại và giao thương hàng hóa, đời sống nhân dân ổn định hơn trước”. Tương tự, việc sáp nhập Trường Tiểu học Vân Hà (Việt Yên) số 1 và số 2. Trước đây, chất lượng hai trường thấp nằm tốp cuối của huyện bởi cơ cấu giáo viên nơi thừa, nơi thiếu, nhiều phòng học xuống cấp. Sau sáp nhập, hoạt động tại Trường Tiểu học Vân Hà (Việt Yên) được cơ quan chuyên môn đánh giá có nhiều chuyển biến, chất lượng tăng lên. Nhà trường đã được bố trí đội ngũ bảo đảm đủ cơ cấu, tỷ lệ. Năm 2017, chính quyền địa phương quan tâm bổ sung thêm 6 phòng học, phòng chức năng” - Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng cho biết.

(Còn nữa)

Nhóm PVVX

Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV ngày 30-10, đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) đã nêu nhiều câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về việc tinh gọn bộ máy nhà nước.
 
Bỏ cấp trung gian, tinh gọn bộ máy Bộ Công an
Bộ Chính trị đã thông qua Đề án tinh gọn bộ máy Bộ Công an, theo đó bỏ các cấp trung gian, tổ chức lại Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gắn với Công an tỉnh, thành phố.
 
Giảm hơn 5.000 biên chế công chức trong năm 2019
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018).
 
Cả nước tinh giản được hơn 40.000 biên chế
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cả nước đã tinh giản được hơn 40.000 biên chế. Đây là thông tin tại Diễn đàn “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW” do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng 15-11, tại Hà Nội.
 
Chánh án TAND tối cao: Tới năm 2021, ngành toà án sẽ giảm 1.200 biên chế
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, hiện nay, tất cả các toà án đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021, số lượng biên chế phải giảm là 1.200 người.
 
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 27.000 biên chế giáo viên mầm non
Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung biên chế cho bậc mầm non đối với 17 tỉnh có tăng dân số cơ học là 20.973 giáo viên và 15 tỉnh Tây Nguyên là 5.735 giáo viên.
 
tinh gọn bộ máy, sau sắp xếp, bộ máy hành chính của tỉnh, giảm biên chế, Bắc Giang,biên chế
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC