Xây dựng nếp sống văn hóa người dân thành phố Bắc Giang: Nhân rộng điển hình
Cập nhật: 09:11 | 13/02/2020

 

 

(BGĐT)- Chương trình số 02 của Thành ủy Bắc Giang về “Xây dựng nếp sống văn hóa người dân TP Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo” là một trong ba Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI. 

Chuyển biến tích cực

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc triển khai tích cực của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP tới phường, xã và sự hưởng ứng của nhân dân, việc triển khai thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy đã đạt được những kết quả nổi bật. 100% chỉ tiêu nhiệm vụ của Chương trình đã hoàn thành. 

nếp sống văn minh, Bắc Giang, TP Bắc Giang, đô thị

Người cao tuổi phường Lê Lợi duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ.

Nhận thức và ý thức chấp hành về nếp sống văn hóa, văn minh của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân TP chuyển biến tích cực, điều đó thông qua các hành vi trong ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với môi trường và cộng đồng, tiêu biểu như: Tinh thần yêu quê hương đất nước; sống, làm việc theo pháp luật và quy định, quy ước của cộng đồng dân cư, của cơ quan, đơn vị; ý thức giữ gìn bảo vệ tài sản công, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. 

Cơ bản người dân đồng tình hưởng ứng với các chủ trương của TP nhằm thay đổi nếp sống, thói quen cũ sang việc làm, hành vi mới văn minh, phù hợp hơn, theo kịp tiến bộ của xã hội. Nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng được đông đảo người dân TP đồng tình hưởng ứng và ngày càng thẩm thấu, lan tỏa rộng rãi; ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, TTATGT và vệ sinh môi trường đi vào nền nếp. 

Những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được giữ gìn và phát huy; các thành viên trong gia đình hòa thuận, thương yêu, chăm sóc, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tình trạng bạo lực trong gia đình từng bước được hạn chế, trong 5 năm, tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân đạt 92,8%, toàn TP có 1.545 gia đình văn hóa tiêu biểu được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về nếp sống văn hóa trong và ngoài nhà trường cùng với việc tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo; việc giáo dục toàn diện cho học sinh về tri thức, đạo đức, nếp sống văn hóa, kỹ năng sống, giúp học sinh biết trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. 

Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa công sở có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TP đã nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân đối với công việc, giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp và nhân dân với thái độ lịch sự, hòa nhã, tôn trọng và nhiệt tình, cởi mở, không gây phiền hà trong giải quyết công việc.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn, tỷ lệ thôn, tổ dân phố bình quân đạt 87,4%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 81,5%. 

Ý thức chấp hành quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đặc biệt sau khi có Đề án số 03/ĐA-UBND về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, từ tháng 9-2019 không có đám cưới dựng rạp dưới lòng đường ở 6 tuyến đường: Hùng Vương, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn và các tuyến phố có vỉa hè rộng từ 5 mét trở lên; các cơ sở đã và đang cải tạo, sửa chữa 30 điểm bảo đảm đủ điều kiện tổ chức đám cưới với tổng kinh phí đầu tư 4,4 tỷ đồng. 

Mô hình trao giấy chứng nhận kết hôn và tổ chức đám cưới văn minh tiết kiệm được triển khai ở 100% các phường, xã. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Lan tỏa các mô hình tiêu biểu

Phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình số 02, trong thời gian tới, Thành ủy, UBND TP yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, TP tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở gắn với thực hiện khẩu hiệu hành động “Chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn, hiệu quả hơn” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ TP đến cơ sở. 

Thực hiện quyết liệt có hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 3-6-2010 của BTV Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Bắc Giang, Đề án 03 của UBND TP về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Bắc Giang giai đoạn 2019- 2021, định hướng đến năm 2025. 

Từng bước đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng để người dân tổ chức việc cưới tại các địa điểm công cộng và một số trung tâm, dịch vụ tiệc cưới trên địa bàn. Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hoá trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng các mô hình điển hình, hiệu quả về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đồng thời phê phán, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Sôi nổi hội thi tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới
(BGĐT) - Ngày 5-11, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) tổ chức hội thi tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới thu hút gần 100 thành viên là cán bộ hội, đoàn thể và lãnh đạo 13 tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia.
 
Nếp sống văn minh - lan tỏa từ người trẻ
(BGĐT)- Tuổi trẻ là mùa xuân của một đời người. Tiên phong, hăng hái, không ngại khó khăn là truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay ghi nhận nhiều nỗ lực của người trẻ lan tỏa nếp sống văn minh.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh
(BGĐT) - Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Việt Yên (gọi tắt là BCĐ) vừa có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, đoàn thể, phòng chuyên môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh phong trào trên địa bàn huyện.
 
Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
(BGĐT)- UBND TP Bắc Giang vừa chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng, UBND phường, xã trên địa bàn thành phố tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
 
Thực hiện nghiêm quy định nếp sống văn minh việc cưới, tang, lễ hội và các lễ nghi khác
(BGĐT) - Ngày 28-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15 - 3 - 2013 (Quyết định số 74) của UBND tỉnh quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, TP. 
 
Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn
(BGĐT)- UBND TP Bắc Giang vừa có Chỉ thị số 03 về việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố và phường, xã quán triệt tới cán bộ, đảng viên gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 74 của UBND tỉnh về quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 
 
Nêu gương thực hiện nếp sống văn minh
(BGĐT) - Ở xã Bích Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang), các hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt vận động người dân thay đổi tập quán cũ, xây dựng nếp sống văn minh.
 

Ngô Sỹ Long 

nếp sống văn minh, Bắc Giang, TP Bắc Giang, đô thị
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất