Thông báo tuyển chọn Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
Cập nhật: 13:41 | 11/09/2020

 

 

 

1. Số lượng cần tuyển: 01 người.

2. Vị trí cần tuyển: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

3. Đối tượng tham gia dự tuyển: Theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký tham gia dự tuyển.

- Văn bản đồng ý cho công chức, viên chức tham gia dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác và ý kiến nhận xét về phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác của người có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đó.

- Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ- BVN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có chứng nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác.

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ.

- Phiếu khám sức khoẻ của cơ sở y tế cấp huyện trở lên và trong thời hạn không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản nhận xét của địa phương nơi cư trú.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ, đựng trong bì cỡ 22x32 cm. Nộp tại Phòng TC-HC-QT Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

5. Thời gian tổ chức tuyển chọn

- Từ ngày 07/9/2020 đến 19/9/2020: Thông báo Kế hoạch tuyển chọn đến các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang; niêm yết kế hoạch trên bảng tin tại nhà trường và đăng trên Báo Bắc Giang, website của Sở Nội vụ; nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển của ứng viên.

- Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020: Thẩm định hồ sơ; thông báo ứng viên đủ điều kiện dự tuyển.

- Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 17/10/2020: Các ứng viên tiếp cận, tìm hiểu tình hình thực tế tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang; xây dựng Chương trình hành động và phát triển đơn vị, nộp Chương trình hành động tại thư ký Hội đồng tuyển chọn trước ngày 20/10/2020.

- Thời gian tổ chức tuyển chọn: Dự kiến từ ngày 02/11/2020 đến ngày 10/11/2020; thời gian cụ thể Hội đồng tuyển chọn sẽ có thông báo sau.

6. Địa điểm tổ chức tuyển chọn

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, địa chỉ xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chi tiết Kế hoạch tuyển chọn xem trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Giang địa chỉ https://bacgiang.gov.vn/; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ địa chỉ https://snv.bacgiang.gov.vn/ hoặc liên hệ số điện thoại: (0204) 3.686.998.

Hiệu trưởng

Nguyễn Công Thông

Thông báo, tuyển chọn Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất