Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hà Nội
Thông báo thành lập phòng kinh doanh khu vực Bắc Giang
Cập nhật: 09:25 | 08/05/2020

 

 

Thực hiện Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (gọi tắt là ABIC) về việc chấm dứt Hoạt động của Phòng Kinh doanh khu vực (gọi tắt là KDKV) Kinh Bắc; Thành lập Phòng KDKV Bắc Ninh và Phòng KDKV Bắc Giang trực thuộc Chi nhánh ABIC Hà Nội;

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo:

1. Chấm dứt hoạt động của Phòng KDKV Kinh Bắc trực thuộc Chi nhánh ABIC Hà Nội kể từ ngày 01/05/2020.

2. Thành lập Phòng KDKV Bắc Giang với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – Chi nhánh Hà Nội – Phòng Kinh doanh khu vực Bắc Giang.

- Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 278, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ.

- Địa bàn hoạt động: Các khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm tại tỉnh Bắc Giang và các khách hàng khác. Phòng KDKV Bắc Giang có trách nhiệm, nghĩa vụ kế thừa toàn bộ khách hàng, đại lý của Phòng KDKV Kinh Bắc cũ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong hoạt động khai thác bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thành lập: Kể từ ngày 01/05/2020.

CHI NHÁNH ABIC HÀ NỘI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Hà Nội
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất