Thông báo tuyển chọn Phó Giám đốc Nhà khách tỉnh Bắc Giang
Cập nhật: 14:39 | 09/10/2018

 

Thực hiện Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND ngày 16-4-2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08-02-2018 của UBND tỉnh Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà khách tỉnh Bắc Giang, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyển chọn Phó Giám đốc Nhà khách tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển chọn:

- Số lượng: 01 người.

- Vị trí: Phó Giám đốc Nhà khách tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng, điều kiện tham gia dự tuyển

a) Đối tượng đăng ký dự tuyển

- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn ở cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển chọn phải tham gia dự tuyển. Trường hợp không đăng ký dự tuyển mà không có lý do chính đáng thì hàng năm khi rà soát lại quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi quy hoạch.

- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và có quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được người đứng đầu cơ quan khác giới thiệu tham gia dự tuyển.

- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, không nằm trong quy hoạch được cấp ủy và tập thể lãnh đạo của cơ quan nơi công chức, viên chức đang công tác hoặc được cấp ủy và tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn giới thiệu tham gia dự tuyển.

* Công chức, viên chức có đủ điều kiện và trong quy hoạch chức danh tuyển chọn được phép không đăng ký trong trường hợp sau:

+ Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức, bị ốm đang điều trị nội trú tại các bệnh viện và được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

+ Công chức, viên chức là nữ đang trong thời kỳ nghỉ thai sản;

+ Công chức, viên chức đang được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

b) Điều kiện của người tham gia dự tuyển

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt; có lý lịch chính trị rõ ràng; có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển chọn; có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; có Chứng chỉ ngoại ngữ và Chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên;

- Độ tuổi: Tính đến thời điểm nhận hồ sơ đối với nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi.

- Có đủ sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận) để đảm nhận nhiệm vụ mới.

- Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật; không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Có quá trình công tác trong ngành, lĩnh vực được phân công, bổ nhiệm từ 03 năm trở lên (trừ trường hợp nguồn bổ nhiệm từ nơi khác đến);

- Có năng lực chuyên môn giỏi, có ít nhất 02 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm được xếp loại công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

*Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển.

- Văn bản đồng ý cho công chức, viên chức tham gia dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác và ý kiến nhận xét bằng văn bản về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của người có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức đó;

- Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06-10-2008 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ), có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực);

- Phiếu khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên và trong thời hạn không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản nhận xét của địa phương nơi cư trú.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (nộp tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh)

4. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển chọn:

Hội đồng tuyển chọn thông báo công khai Kế hoạch tuyển chọn Phó Giám đốc Nhà khách tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Bắc Giang 03 số liên tiếp từ ngày 9-10-2018 đến ngày 11-10-2018; thông báo trên Cổng Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh từ ngày 9-10-2018.

- Từ ngày 9-10 đến ngày 16-10-2018 tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các ứng viên tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh;

- Từ ngày 16-10-2018 đến ngày 18-10-2018, Văn phòng UBND tỉnh thẩm định và thông báo hồ sơ đủ hoặc không đủ điều kiện tham gia dự tuyển;

- Từ ngày 22-10-2018 đến ngày 29-10-2018, các ứng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển xây dựng Chương trình hành động và nộp cho Hội đồng tuyển chọn.

- Thời gian tổ chức Hội nghị tuyển chọn: Dự kiến từ ngày 29-10-2018 đến ngày 31-10-2018. (Hội đồng sẽ có thông báo riêng cho từng ứng viên có đủ điều kiện tham gia dự tuyển)

*Địa điểm tổ chức hội nghị tuyển chọn: Tại Nhà khách tỉnh Bắc Giang.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Thông báo, tuyển chọn, Phó Giám đốc Nhà khách tỉnh Bắc Giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất