Đầu tàu gương mẫu
Cập nhật: 13:39 | 04/12/2018

 

 

(BGĐT) - Hội nghị lần thứ tám, BCH T.Ư Đảng khóa XII vừa thông qua một số văn kiện quan trọng, trong đó có quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH T.Ư (gọi tắt là Quy định số 08). Quy định này một lần nữa nhấn mạnh vị trí, vai trò nêu gương của người đứng đầu, đầu tàu phải gương mẫu.

Không phải tới bây giờ, Đảng mới ban hành riêng một quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. 

Đặc biệt, Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, được cụ thể hóa từ nhiệm vụ thứ nhất trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII xác định cũng đã nhận diện và chỉ rõ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và đưa ra các giải pháp cụ thể.

Với việc ban hành Quy định số 08- QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương, một lần nữa, mục đích để đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những vị trí chủ chốt ở mọi cấp. Quy định này được hy vọng sẽ mở đường cho việc xây dựng “văn hóa từ chức” khi cán bộ, lãnh đạo có những sai phạm.

Thực tế thời gian qua xảy ra một số vụ cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật mặc dù đã bị xử lý nhưng đã làm cho uy tín trong Đảng, trong nhân dân giảm sút và có ảnh hưởng lớn. Vì vậy, việc giữ gìn đạo đức, phẩm chất, trách nhiệm của cán bộ cấp cao hết sức quan trọng.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và XII của Đảng.

Nếu cán bộ cấp cao, lãnh đạo gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt sẽ có tính chất lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn xã hội. Còn nếu như cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu có vi phạm, bị xử lý thì ảnh hưởng đến xã hội cũng lớn không kém.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, cán bộ luôn là nhân tố quyết định sự thành bại của mọi việc. Hơn lúc nào, khi thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương rất cần những cán bộ đầu tàu xuất sắc, làm gương cho quần chúng và nhân dân noi theo.

Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII): Ràng buộc chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ cấp cao
Dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư sẽ được đưa ra xem xét tại Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII). Nhiều ý kiến cho rằng, đây là quy định rất cần thiết nhằm phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao vị thế và năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
 
Hội nghị T.Ư 8: Thảo luận sâu sắc tình hình kinh tế-xã hội
Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII), sáng 3-10, Trung ương thảo luận tại Hội trường về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận.
 
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII)
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 2-10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XII) đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Báo Bắc Giang điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
 
Hội nghị T.Ư 8: Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp Trung ương phải thực sự gương mẫu và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực.
 

Bảo Châu

Hội nghị lần thứ tám, nêu gương, cán bộ, đảng viên, gương mẫu, đầu tàu
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất
 
 
 
 
 
     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC