UAE cùng Jordan vào tứ kết

UAE cùng Jordan vào tứ kết
(22:35 | 16/01/2020)